Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7151
Başlık: Bir elektrohidrolik kontrol sisteminin tasarımı ve analizi
Diğer Başlıklar: Design and analysis of an electrohydraulic control system
Yazarlar: Yüksel, İbrahim
Aksoy, Mustafa Oktay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Elektrohidrolik
Electrohydraulic
Kontrol sistemi
Control system
Yayın Tarihi: 15-Mar-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aksoy, M.O. (1989). Bir elektrohidrolik kontrol sisteminin tasarımı ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada önce bir hidrolik sistemin tasarımı yapılıp, yüksüz olarak bir aç-kapa valfle denenmiştir. Daha sonra bir servo valf ve iki adet basınç transducer' ü temin edilerek basınç denetim servo mekanizması oluşturulmuştur. Sistemin kapalı döngü çalıştırılması sağlandıktan sonra deneylere geçilmiştir. Deneylerde önce bazı sistem elemanlarının karakteristikleri belirlenmiştir. Daha sonra sistemin dinamik davranışını incelemek için basamak giriş ve frekans cevabı testleri uygulanmıştır. Sistemin analizi kısmında matematiksel modeli kurularak açık ve kapalı döngü transfer fonksiyonları elde edilerek sistemin dinamik davranışı hakkında bazı sonuçlar çıkarılmıştır. Basitleş tirilmiş analiz ve deneyler sonucunda sistemin birinci dereceden gecikmeli bir sistem özelliklerine sahip olarak çalıştığı gözlenmiştir.
In this work, an electrohydraulic system was designed and tested. A pressure control servo mechanism was constructed by using a servo valve and two pressure transducers. The tests were begun after the close-loop of the system ran. The characteristics of some system elements were determined in the experiments. Then, the step input and frequency response tests were applied to examine the dynamic behavior of the system. In the analysis of the servo mechanism, the mathematics model of the system was derived. Open-loop and close-loop transfer fuctions were obtained. The results of the analysis and tests show that the system behaves as a first order system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7151
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005557.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.77 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons