Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7151
Title: Bir elektrohidrolik kontrol sisteminin tasarımı ve analizi
Other Titles: Design and analysis of an electrohydraulic control system
Authors: Yüksel, İbrahim
Aksoy, Mustafa Oktay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Elektrohidrolik
Electrohydraulic
Kontrol sistemi
Control system
Issue Date: 15-Mar-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksoy, M.O. (1989). Bir elektrohidrolik kontrol sisteminin tasarımı ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada önce bir hidrolik sistemin tasarımı yapılıp, yüksüz olarak bir aç-kapa valfle denenmiştir. Daha sonra bir servo valf ve iki adet basınç transducer' ü temin edilerek basınç denetim servo mekanizması oluşturulmuştur. Sistemin kapalı döngü çalıştırılması sağlandıktan sonra deneylere geçilmiştir. Deneylerde önce bazı sistem elemanlarının karakteristikleri belirlenmiştir. Daha sonra sistemin dinamik davranışını incelemek için basamak giriş ve frekans cevabı testleri uygulanmıştır. Sistemin analizi kısmında matematiksel modeli kurularak açık ve kapalı döngü transfer fonksiyonları elde edilerek sistemin dinamik davranışı hakkında bazı sonuçlar çıkarılmıştır. Basitleş tirilmiş analiz ve deneyler sonucunda sistemin birinci dereceden gecikmeli bir sistem özelliklerine sahip olarak çalıştığı gözlenmiştir.
In this work, an electrohydraulic system was designed and tested. A pressure control servo mechanism was constructed by using a servo valve and two pressure transducers. The tests were begun after the close-loop of the system ran. The characteristics of some system elements were determined in the experiments. Then, the step input and frequency response tests were applied to examine the dynamic behavior of the system. In the analysis of the servo mechanism, the mathematics model of the system was derived. Open-loop and close-loop transfer fuctions were obtained. The results of the analysis and tests show that the system behaves as a first order system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7151
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005557.pdf
  Until 2099-12-31
2.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons