Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7150
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAltınbaş, Emir Tekin-
dc.contributor.authorEke, Handan-
dc.date.accessioned2020-01-27T10:36:15Z-
dc.date.available2020-01-27T10:36:15Z-
dc.date.issued1989-
dc.identifier.citationEke, H. (1989). Deşe ipeklerinin değerlendirilmesi ve teknolojik özellikleri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7150-
dc.description.abstractBu çalışmada, tekstil endüstrisinde değerli bir hammadde olarak kullanılan dese ipeğinden yapılan iplikler ve bunlardan dokunmuş kumaşların teknik özellikleri incelenmiştir. Birinci bölümde, ipek ve dese ipekleri ile ilgili genel bilgi verilmiştir, ikinci bölümde, konu ile ilgili literatürler incelenmiş ve buradaki bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, deneysel çalışmada kullanılan numuneler, deney yöntemleri ve deneylerde kullanılan cihazlar hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde, iplik ve kumaşlarla yapılan deneyler sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Son bölümde ise, deneyler sonucunda elde edilen bulgular eldeki literatürle ilişki kurularak tartışılmış ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, the technical properties of the yarns and the fabrics which are made of waste silk that is a valuable raw material in the textile industry have been studied. In the first part, the general information about the silk and waste silk have been given. The literature survay of these subjects have been done and given as a brief in the second part. In the third part, the description of the specimen, the test methods and the apparatus used in the experimental work have been given. In the fourth part, the results obtained from the yarns and the fabrics at the experimental work have been presented, Finally, the experimental results obtained from the test have been discussed and the conclusion has been given.en_US
dc.format.extentII, 86 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİpektr_TR
dc.subjectSilken_US
dc.titleDeşe ipeklerinin değerlendirilmesi ve teknolojik özellikleri üzerinde bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA study on the evaluation and technological properties of sun silken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005556.pdf
  Until 2099-12-31
5.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons