Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7150
Başlık: Deşe ipeklerinin değerlendirilmesi ve teknolojik özellikleri üzerinde bir araştırma
Diğer Başlıklar: A study on the evaluation and technological properties of sun silk
Yazarlar: Altınbaş, Emir Tekin
Eke, Handan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: İpek
Silk
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eke, H. (1989). Deşe ipeklerinin değerlendirilmesi ve teknolojik özellikleri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, tekstil endüstrisinde değerli bir hammadde olarak kullanılan dese ipeğinden yapılan iplikler ve bunlardan dokunmuş kumaşların teknik özellikleri incelenmiştir. Birinci bölümde, ipek ve dese ipekleri ile ilgili genel bilgi verilmiştir, ikinci bölümde, konu ile ilgili literatürler incelenmiş ve buradaki bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, deneysel çalışmada kullanılan numuneler, deney yöntemleri ve deneylerde kullanılan cihazlar hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde, iplik ve kumaşlarla yapılan deneyler sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Son bölümde ise, deneyler sonucunda elde edilen bulgular eldeki literatürle ilişki kurularak tartışılmış ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
In this thesis, the technical properties of the yarns and the fabrics which are made of waste silk that is a valuable raw material in the textile industry have been studied. In the first part, the general information about the silk and waste silk have been given. The literature survay of these subjects have been done and given as a brief in the second part. In the third part, the description of the specimen, the test methods and the apparatus used in the experimental work have been given. In the fourth part, the results obtained from the yarns and the fabrics at the experimental work have been presented, Finally, the experimental results obtained from the test have been discussed and the conclusion has been given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7150
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005556.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.1 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons