Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7149
Title: Diffüz akciğer hastalıklarında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin tanı değeri
Other Titles: Diagnostic value of high resolution computed tomography in diffuse lung diseases
Authors: Topal, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Akciğer hastalıkları
Bronşektazi
Teşhis
Tomografi-x ışınlı-bilgisayarlı
Lung diseases
Bronchiectasis
Diagnosis
Tomography-x ray-computed
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topal, U. (1993). Diffüz akciğer hastalıklarında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diffüz akciğer hastalıklarının incelenmesinde ilk seçilen radyolojik yöntem olan düz röntgenogramlar, kontrast rezolüsyonunun düşük olması ve birçok yapının süperpozisyonu nedeniyle nadiren tanı koydurucudur. Bilgisayarlı Tomografide (BT) yüksek rezolüsyon tekniklerinin gelişmesiyle akciğer parankiminin ve diffüz hastalıkların daha ayrıntılı incelenmesi sağlanmış ve yöntem bronşiektazi tanısında bronkografi gibi invaziv yöntemlere alternatif oluşturarak yaygın olarak kullanılmaya başlanmış tır. Bu çalışmada, diffüz akciğer hastalıkları ve bronşiektazi tanısında yüksek rezolüsyonlu BT nin (High Resolution Computed Tomography; HRCT) tanı değerini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda, departmanımıza diffüz akciğer hastalığı ve bronşiektazi şüphesiyle gönderilen toplam 65 olguya HRCT incelemesi yapıldı. Hastaların tanıları klinik ve diğer laboratuar bulgularıyla kondu. Bronşiektazili 5 olguya bronkografi yapıldı. Tüm olguların düz röntgenogram ve HRCT bulguları karşılaştırıldı. Düz röntgenogramları normal olarak değerlendirilen 5 olgunun HRCT kesitlerinde normal dışı görünümler izlendi. Her iki grupta olgu sayımızın az olmasına karşın HRCT incelemelerinde, bulgularımız literatürle uyumlu idi. Sonuç olarak son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan HRCT nin, diffüz akciğer hastalıklarının saptanmasında, karakterizasyonunda, izleminde ve bronşiektazi tanısında, tanı değeri oldukça yüksek bir yöntem olduğu söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7149
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031357.pdf
  Until 2099-12-31
2.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons