Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7147
Title: İsofluran ve propofolün tiroid hormonları ve hematolojik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effects of isoflurane and propofol on thyroid hormones and hematological parameters
Authors: Eren, Ayhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestetikler
Anesthetics
Propofol
Tiroid bezi
Thyroid gland
Tiroid hormonları
Thyroid hormones
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, A. (1996). İsofluran ve propofolün tiroid hormonları ve hematolojik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız, çeşitli cerrahi girişim yapılacak, ASA I grubuna giren 15-60 yaş arasındaki toplam 30 olgudan oluşan iki grupta uygulandı. Tüm olgulardan operasyondan 24 saat önce sabah 08.00'de venöz açlık kan örnekleri alındı (tı,tı‘). Çalışmaya alınan hiçbir olguya premedikasyon verilmedi. Ameliyat masasına alınan olgulardan indüksiyon öncesi dönemde venöz kan örnekleri alındı (t2, t2‘). Tüm olgulara 1 pg/kg fentanil verildi. İndüksiyon ajanı olarak l.grup olgulara % 2.5'luk tiyopental sodyum 5-7 mg/kg İV, 2.grup olgulara % 1'lik propofol 2.5 mg/kg İV verildi. Her iki grupta da entübasyon 1.5 mg/kg süksinilkolin ile gerçekleştirildikten sonra, % 50 O2/N2O karışımı ile ventile edildiler. I.Grup (isofluran grubu) olgulara % 50 O2/N2O gaz akımına ek olarak % 0.8-1 isofluran, 2.grup (propofol grubu) olgulara % 50 O2/N2O gaz akımına ek olarak % 1'lik propofol solüsyonu 6 mg/kg/st hızda propofol infüzyonu uygulandı. Tüm olgularda kas gevşemesi 0.1 mg/kg pankuronyum ile sağlandı. Diğer kan örnekleri derlenme odasında (ts, t3‘) ve olgular aç bırakılarak ertesi sabah saat 08.00'de alındı (t4, t4'). Alınan kan örneklerinden TSH, total T4, serbest T4, total T3, serbest T3, total protein, albumin, globulin, protrombin zamanı ve aktivitesi, hemoglobin, hematokrit, eritrosit, lökosit ve trombosit ölçümleri yapıldı. Bulunan değerler hem grup içinde hem de gruplararası olmak üzere karşılaştırılıp, istatistiksel olarak değerlendirildi. -68- Çalışmamızın sonunda her iki grupta da tüm parametrelerdeki saptadığımız değişikliklerin normal sınırlar içinde kaldığı görülmüştür. Bu nedenle her iki anestezik ajanın da tiroid cerrahisi uygulanacak olgularda ayrıca tiroid dışı nedenlerle öpere olacak aşikar veya gizli tiroid hormon patolojisi bulunanlarda güvenle kullanılabileceği düşünüldü. Anestezik ajan seçiminde, ajanın diğer özelliklerinin dikkate alınarak seçimin yapılmasının uygun olacağı kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7147
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048956.pdf
  Until 2099-12-31
5.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons