Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7146
Title: Plevral efüzyonların transuda-eksuda ayrımında LDH, kolesterol ve bilirubinin tanısal değerleri
Other Titles: Diagnostic values of LDH, cholesterol and bilirubin in the separation of pleural effusions from transuda-exudate
Authors: Özel, Sevil Konuk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
Keywords: Kolesterol
Pleural effusion
Bilirubin
Plevral efüzyon
Bilirübin
Eksüda ve transüdalar
Exudates and transudates
Cholesterol
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özel, S. K. (1999). Plevral efüzyonların transuda-eksuda ayrımında LDH, kolesterol ve bilirubinin tanısal değerleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı'na başvuran 45 eksuda, 15 transudalı toplam 60 olgu (40 erkek, 20 kadın) çalışmaya alınmıştır. Transuda eksuda ayrımında plevral sıvı LDH, plevral sıvı kolesterol düzeyi plevral sıvı / serum kolesterol oranı ve plevral sıvı /serum bilirubin oranı Light kriterleri ve buradaki tüm parametrelerin tek tek kullanımı ile karşılaştırıldığında, çalışmamızdaki dört kriterin birlikte kullanılması ile transuda eksuda ayrımında diğerlerine göre en az hatalı sınıflamaya sebep olunmuştur. Ayrıca sensitivitesi, spesifitesi ve doğruluk oranı da en iyi olarak tespit edilmiştir. Bizce bu ayrımda rutinde kullanılmakta olan plevral sıvı LDH düzeyine total protein oranın eklenmesindense, plevral sıvı kolesterol düzeyi ve plevral sıvı / serum kolesterol oranı ile plevral sıvı / serum bilirubin oramnın eklenmesi daha anlamlı sonuçlar verecektir. Bu konuda daha fazla hastada daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu kanısındayız.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7146
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088917.pdf
  Until 2099-12-31
3.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons