Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7143
Title: İntraoküler lens gücü hesaplanmasında SRK-II ve Binkhorst-I formülleri
Other Titles: SRK-II and Binkhorst-I formulas for calculating intraocular lens strength
Authors: Çil, Aziz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Göz hastalıkları
Katarakt çıkartılması
Lensler-intraoküler
Eye diseases
Cataract extraction
Lenses-intraocular
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çil, A. (1994). İntraoküler lens gücü hesaplanmasında SRK-II ve Binkhorst-I formülleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Mayıs 1993 ile nisan 1994 tarihleri arasında katarakt tanısı ile kliniğimize kabul edilen 43 kadın, 53 erkek toplam 96 hastanın 108 gözü çalışma kapsamına alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 60.9+12.6 idi. 50 hastanın 50 gözüne SRK II formülü ile, 46 hastanın 50 gözüne Binkhorst I formülü ile İOL gücü hesabı yapılmıştır. Olgularımıza ait preoperatif aksiyel uzunluk ortalaması postoperatif aksiyel uzunluk ortalamasından 0.25 mm daha uzun bulunmuştur. Bunun nedeni ultrason dalgalarının psödofakik gözlerde daha hızlı yol almasıdır. Kadın olgularda aksiyel uzunluk erkek olgulardan daha kısa bulunmuştur. Bununla birlikte, kadın olgularla erkek olgular arasında beklenen refraksiyondan sapma ortalamaları yönünden belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Ortalama refraktif sapma, SRK II grubunda 0.82+0.61 D, Binkhorst I grubunda 0.75+0.65 D ve tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde 0.79+0.63 D idi. SRK II grubunda 33(%66) olgu ±1 D aralığında, 49(%98) olgu +2 D aralığında, 50(%100) olgu +3 D aralığında yer alırken, Binkhorst I grubunda 38(%76) olgu +1 D aralığında, 48(%96) olgu ±2 D aralığında, 50(%100) olgu +3 D aralığında yer almıştır. İki grup arasında ortalama refraktif sapmalar ve beklenen refraksiyona yaklaşma oranları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ortalama postoperatif ön kamara derinliği SRK IIgrubunda 4.02+0.53 tren, Binkhorst I grubunda 3.99±0.48 mm ve tüm olgular bir arada değerlendirildiğinde 4.01+.0.51 mm bulunmuştur. Bulunan bu değerler ile firmaların önerdikleri tahmini ön kamara derinlikleri arasında, 10L tipine göre 0.27 mm ile 1.14 mm arasında farklılıklar görülmüştür. Çalışmamız, teorik bir formül olan Binkhorst I ile regresyon formüllerinden SRK II arasında, İOL gücü tahmini açısından belirgin bir farklılık olmadığını ve üretici firmaların önerdikleri tahmini ön kamara derinliği değerlerinin şüphe ile karşılanması gerektiğini ortaya koymuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7143
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032839.pdf
  Until 2099-12-31
1.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons