Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7142
Title: Takım tezgahlarında kesici hareketlerinin benzetimi ve metal kesme değişkenlerinin optimizasyonu
Other Titles: Simulation of cutter movements on machine tools and optimization of metal cutting variables
Authors: Öztürk, F.
Onaylı, Nagihan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Makina Anabilim Dalı.
Keywords: Kesici takımlar
Metal kesme
Takım tezgahları
Tornalama
Cutting tools
Metal cutting
Machine tools
Turning
Issue Date: 19-Mar-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Onaylı, N. (1997). Takım tezgahlarında kesici hareketlerinin benzetimi ve metal kesme değişkenlerinin optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, tek pasolu ve çok pasolu tornalama için optimum metal kesme değişkenlerinin belirlenmesi problemi ele alınmıştır. Amaç fonksiyonu olarak maliyet denklemi kullanılmıştır. Güç, yüzey pürüzlülüğü ve ilerleme fonksiyonları ise optimizasyon probleminin kısıtlayıcı denklemleridir. Tek pasolu tornalama işleminde metal kesme değişkenlerinin optimizasyonu geometrik programlama yöntemi ile yapılmıştır. Çok pasolu tornalama işleminde metal kesme değişkenlerinin optimizasyonu ise geometrik programlama ve dinamik programlama yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir.
In this study, the problem of determining the optimum cutting conditions for single-pass and multi-pass turning is considered. As an objective function, production cost is used. Power, surface finish and feed functions are constraints of the optimization problem. Optimization of cutting conditions of single-pass turning is carried out by using geometric programming method. Optimization of cutting conditions of multi-pass turning is carried out by using geometric programming method in conjunction with dynamic programming method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7142
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067678.pdf
  Until 2099-12-31
1.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons