Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7140
Title: Spinal anestezide hiperbarik tetrakain ve bupivakainin çeşitli parametreler açısından karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of hyperbaric tetracaine and bupivacaine in terms of various parameters in spinal anesthesia
Authors: Ağaçdoğrayan, Ercan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestezi-spinal
Anesthesia-spinal
Bupivakain
Bupivacaine
Tetrakain
Tetracaine
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ağaçdoğrayan, E. (1990). Spinal anestezide hiperbarik tetrakain ve bupivakainin çeşitli parametreler açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada 15 mg. hiperbarik bupivaksin ile aynı dozda hiperbarik tetrakainin spinal anestezide bazı etkileri araştırıl mıştır» Araştırma ASA 1-2 grubuna dahil 30 hastada uygulanmıştır. Her iki ilaç eşit iki gruba ayrılan hastalarda benzer cerrahi ko şullarda uygulanmıştır* Bulgularımız incelendiğinde tetrakain grubu ile bupivaksin grubunda sensoryal anestezinin maksimal yay ılımı, kardiovasktller değişiklikler ve sempatetik blokajın derinliği konusunda benzer so nuçlar elde edilmiştir* Ancak motor blokajın süresi tetrakain gru bundan daha uzun sürmüştür. Tetrakainin bupivakainden daha derin ve uzun süreli bir motor blokaj oluşturduğu ve bu yüzden uzun süreli kas gevşemesinin gerekli olduğu olgularda tetrakainin tercih edilmesi gerektiği kanısına varılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11452/7140
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012753.pdf
  Until 2099-12-31
1.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons