Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7139
Title: Ön kamara açı yerleşimli yarı esnek göz içi lensi
Other Titles: Semi-flexible intraocular lens with anterior chamber angle placement
Authors: Şirmuhammedi, Perviz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Afaki
Lensler intraoküler
Aphakia
Lenses intraocular
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şirmuhammedi, P. (1986). Ön kamara açı yerleşimli yarı esnek göz içi lensi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Yapay göz içi lens implantasyonu son zamanlarda kliniğimizde afaki rehabilitasyonunda önemli yer almaktadır. Ekim 1985 Temmuz 1986 tarihleri arasında kliniğimizde 27 olguya katarakt ameliyatı sonrası açı yerleşimli yarı esnek ön kamara yapay göz içi lensi yerleştirildi. 17 olgu düşük dereceli gözlük tashihleri ile tam ve normal görmeye kavuştu. Diğer olgularda artan derecelerde görmelerinde artış kayıt edilmesi ile başarımız % 91.9 yükseldi. Çalışmamızda önemli bir komplikasyona rastlanmadı. Sonuçlarımız kaynak verilerle karşılaştırıldı. Yapay göz içi lens implantasyonu normal katarakt cerrahisinden daha güç bir yöntem olmayıp, en önemli yanı ameliyat sonrası hastayı psikolojik çöküntüden kurtarmak ve sosyal aktiviteden mahrum bırakmayıp güncel yaşama olağan şekilde devam etme olanağı sağlamasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7139
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071379.pdf
  Until 2099-12-31
7.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons