Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7137
Title: Yemeklik siyah salamura zeytinlerde gözlenen temel fizikokimyasal olaylar
Other Titles: Basic physicochemical events observed in edible black pickled olives
Authors: Cebe, Mustafa
Taşer, İsmail Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Zeytin
Oil
Issue Date: 13-Jan-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşer, İ.H. (1989). Yemeklik siyah salamura zeytinlerde gözlenen temel fizikokimyasal olaylar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, önce Marmara Bölgesine ait dört farklı büyüklükteki zeytinlerin homojen karışımlarının kimyasal özellikleri araştırılmış ve kantitatif analiz yapılmıştır. Elde edilen sonuçların daha önce belirlenmiş değerleriyle oldukça uyumlu olduğu gözlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, istatistiksel bilgisayar programı yardımıyla salamura çözeltilerine ait C=f(t) doğrusal regresyon ifadeleri uyarlanmıştır. Bu eşitlikler ve viskozite büyüklükleri kullanılarak difüzyon katsayıları (D) ve konsantrasyon gradientleri (dc/dx) hesaplanmıştır. Son işlem olarak, salamura çözeltilerinin bileşimi, NaCl konsantrasyonu ve zeytin büyüklüğü dolayısıyla reaksiyon yüzey alanına bağımlı olarak ortalama difüzyon hız sabitleri (k ort) elde edilmiştir.
In this investigation, at first the chemical properties of the homogeneous mixture of four olive varietes grown in Marmara region have been determined and quantitative analysed, The obtained results are fairly in accordance with the previous values. Secondly the linear regression equations of the function C=f (t) in brines were fitted by means of a statistical computer program. By using these equations and the viscosities, the diffusion constants (D) and the concentration gradedients dc/dx were calculated for each brine solutions. Finally the average diffusion rate constants (k average) which depend on the concentrations of NaCl in brine, the composition of brine solutions and the size and diameter of olives so that the reaction surface area were obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7137
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005555.pdf
  Until 2099-12-31
3.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons