Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7135
Title: Diabetes mellitus'lu hastalarda serum immunglobulinleri
Other Titles: Serum immunglobulins in patients with diabetes mellitus
Authors: Güler, Kâzım
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Diabetes mellitus-tip 1
Diabetes mellitus-tip 2
Hastalar
İmmünoglobülin A
İmmünoglobülin G
İmmünoglobülin M
İmmünoglobülinler
Diabetes mellitus-type 1
Diabetes mellitus-type 2
Patients
Immunoglobulin A
Immunoglobulin G
Immunoglobulin M
Immunoglobulins
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, K. (1993). Diabetes mellitus'lu hastalarda serum immunglobulinleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Serum immunoglobulin düzeylerinin tayini humoral immunitenin incelenmesinde genel ve nonspesifik bir testtir. Diabetes Mellitus'lu olgularda yapılan çalışmalarda major immunoglobulin seviyelerinin bazı çalışmalarda artmış olduğu saptanırken, bazı çalışmalarda farklı olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmamızda insuline bağımlı olan ve olmayan 60 Diabetes Mellitus'lu hastanın major immunoglobulin (IgA, IgM, IgG) seviyelerini kontrol grubu ile karşılaştırarak humoral immuniteleri hakkında genel bir tespit yapmayı amaçladık.-40- IgA seviyeleri tüm diabetik hastalarda 268 ± 121 mg/dl, kontrol grubunda 235±121 mg/dl bulundu, Tip I D. M. lu hastalarda 231 ± 100 iken Tip II D.M. "lu hastalarda 305±129 mg/dl (p < 0.05). IgM düzeyleri tüm diabetik hastalarda 116 ± 47 mg/dl kontrol grubunda 92± 23 mg/dl ( p < 0.05). Tip I Diabetes Mellitus'lu hastalarda IgM seviyesi 125± 51 mg/dl iken Tip II D.M.'lu hastalarda 106±40 mg/dl bulundu. Tip I D.M. "lularda IgM seviyesi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p < 0.01). IgG seviyeleri incelendiğinde Tip I Diabetes Mellitus" lu hastalarda 1292± 400, Tip II Diabetes Mellitus' lu hasta larda 1529 ± 475 olarak bulundu (p <0.05). Tip I ve Tip II D.M.'lu olgular kronolojik yaş ve diabet yaşma göre gruplandırıldığmda her 3 immunoglobulin için de gruplar arasında farklılık olmadığı gözlenmiştir. Bulgularla D.M.'lu olgularda serum immunoglobulin düzeylerinde kontrol grubuna göre bazı farklılıklar tespit edilebildiği ancak tam yorumlanabilmesi için ayrıntılı diğer immünolojik parametrelerin incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7135
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031325.pdf
  Until 2099-12-31
1.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons