Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7130
Title: İlköğretim okullarının sekizinci sınıflarında rehberlik hizmeti alan öğrencilerle rehberlik hizmeti almayan öğrencilerin kendini kabul düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison between those who took counseling and those who did not take counseling in term of self acceptance levels in eight grade
Authors: Başal, Handan Asude
Çetinkaya, Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Psikoloji
Psychology
Kendini kabul
Self acceptance
Rehberlik hizmetleri
Guidance services
İlköğretim öğrencileri
Primary education students
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinkaya, H. (1996). İlköğretim okullarının sekizinci sınıflarında rehberlik hizmeti alan öğrencilerle rehberlik hizmeti almayan öğrencilerin kendini kabul düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde rehberlik hizmeti alan ve almayan öğrencilerin kendilerini kabul düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma 1994-1995 öğretim yılı Bursa îli içinde dört ilköğretim okulunda öğrenim gören 88 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada Kılıççı (1987) tarafından geliştirilen kendini kabul envanteri kullanılmıştır. Rehberlik hizmeti alan ve almayan öğrencilerdeki kendini kabul düzeyinin farklılığını ortaya çıkarmak için "t" testi uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre rehberlik hizmeti yapılan okullarda öğrenim gören öğrencilerden kendini kabul düzeyi, rehberlik hizmeti verilmeyen öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgulara dayah olarak rehberlik hizmetlerinin etkin ve işlevsel hale getirilmesi doğrultusunda birtakım önlem ve öneriler getirmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7130
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054143.pdf
  Until 2099-12-31
2.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons