Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7129
Başlık: Sularda bulunan Cu,Cd,Zn,Mn'ın flotasyonla zenginleştirilmesi ve atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile tayini
Diğer Başlıklar: Enrichment of Cu, Cd, Zn, Mn in water by flotation and determination by atomic absorption spectrophotometer
Yazarlar: Hasdemir, Erdoğan
Aydın, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Atomik soğurma spektrofotometri
Atomic absorption spectrophotometry
Bakır
Manganez
Copper
Flotasyon
Flotation
Kadmiyum
Cadmium
Manganese
Zenginleştirme yöntemleri
Enrichment methods
Çinko
Zinc
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, A. (1995). Sularda bulunan Cu,Cd,Zn,Mn'ın flotasyonla zenginleştirilmesi ve atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile tayini. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet: Cu, Zn, Mn ve Cd elementlerinin flotasyon yöntemiyle zenginleştirilmeleri toplayıcı çöktürücünün (FeCI3 . 6H2O) farklı miktarlarında, kompleks oluşturucunun (NaDDTC) farklı miktarlarında, yüzey aktif maddenin (Sodyum Lauril Sülfat) farklı miktarlarında ve farklı pH'larda incelendi ve bu parametrelerin % geri kazanım üzerine etkileri araştırıldı. Cu, Zn, Mn ve Cd elementlerinin geri kazanımlarının en yüksek olduğu şartlar, optimum şartlar olarak belirlendi. Cu, Zn, Mn ve Cd elementlerinin flotasyon yöntemiyle zenginleştirilmelerinde, 0,1 M 4 mİ Fe+3, 0,1 M 2 mİ NaDDTC, 0,1 M 3 mİ Sodyum Lauril Sülfat kullanıldı. 5 - 7 aralığı optimum pH aralığı olarak seçildi. Optimum şartlarda Cu, Zn, Mn ve Cd elementlerinin geri kazanımları sırasıyla yüzde 98, 73, 70 ve 78 olarak belirlendi. Daha sonra Ankara Çayı ve Ankara Çeşme suyuna uygulandı.
An enrichment method has been developed for the determination of Cu, Zn, Mn and Cd in water samples by flame atomic absorption spectrometry after flotation technique. The optimum conditions were found by using various amounts of coprecipitation and complexing agents (Na DDTC), as well as surfactants. The effects of pH on recoveries were also studied. The vvater samples from Ankara environment were analysed by using proposed method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7129
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045262.pdf
  A kadar 2099-12-31
2 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons