Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7126
Title: Hacimli gamma kaynağı için dedektör duyarlığı ve cevap fonksiyonunun incelenmesi
Other Titles: Detection of detector sensitivity and response function for bulky gamma source
Authors: Özmutlu, Emin
Aydın, Asuman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Fizik ve fizik mühendisliği
Physics and physics engineering
Issue Date: 20-Jan-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. (1989). Hacimli gamma kaynağı için dedektör duyarlığı ve cevap fonksiyonunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada 2" x 2" lik NaI (Tl) dedektörünün çevresini saran silindir geometrili, homojen ve izotropik gamma kaynağı düzeneği için dedektör duyarlığı ve cevap fonksiyonu Monte Carlo benzetişim yöntemi ile elde edilmiştir. Monte Carlo uygulamalarında Nal tesir kesitleri için fit sonucu elde edilen sürekli fonksiyonlar kullanılmış, Compton saçılması ve ayırma gücü örneklemeleri için yeni yöntemler geliştirilmiş fotonun geometrik takibi için basit bir formalizm kurulmuştur. Aktif madde içeren çay örnekleri bu sistem de sayılmış ve sonuçlar Monte Carlo yöntemi ile değerlendirilerek mutlak aktiflik ölçülmüştür.
We determine the response function and the total efficiency of the system the 2" x 2" Nal (Tl) dedector and the homogeneous, isotropic, cylindri cal gamma ray source surrounding the Nal (Tl) crystal, using the Monte Carlo method. We use continuous functions fitted to the values given in literature for the Nal cross sections. We develop new methods for simulation of Compton scattering angular distribution and dedector resolution. We use a simple for malism for simulating the distribution of photons spatially. We determine the absolute activity of a tea sample containing some radiactive elements experi mentally using the result of Monte Carlo calculation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7126
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005554.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons