Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7125
Başlık: İslam hukukuna göre noterlik müessesi (İlmü`ş-şurut)
Diğer Başlıklar: Notarial establishment according to Islamic law (İlmü`ş-syut)
Yazarlar: Döndüren, Hamdi
Köse, M. Salih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hukuk
Law
Noterlik
Notaryship
İslam hukuku
Islamic law
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Köse, M. S. (1995). İslam Hukukuna göre noterlik müessesi (İlmü`ş-şurut). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7125
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
043007.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.9 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons