Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7123
Title: Peyzaj sulaması tasarımı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Soğanlı Kent Parkı uygulaması
Other Titles: Landscape irrigation design and Bursa Metropolitan Municipality Soğanlı City Park application
Authors: Yazgan, Senih
Şahinler, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Pop-up
Sulamada otomasyon
Evapotranspirasyon
Peyzaj sulaması
Basınçlı sulama
Çim sulaması
Automation in irrigation
Evapotranspiration
Landscape irrigation pressure irrigation
Torf irrigation
Issue Date: Feb-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahinler, Ç. (1997). Peyzaj sulaması tasarımı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Soğanlı Kent Parkı uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Soğanlı Kent Parkının peyzaj mimarisine uygun sulama sisteminin projelendirilmesi amaçlanmıştır. Arazinin topografya, toprak, bitki, iklim ve su kaynağı koşullan göz önüne alınarak tüm alanın yağmurlama (pop-up) yöntemi ile sulanması uygun görülmüştür. Park alam içinde inşa edilecek ve mevcut tarımsal sulama amaçlı sistemde iki havuz su kaynağı olarak kullanılacaktır. Sistemde gereksinim duyulacak sistem basmcı iki pompa birimi ile sağlanacak ve su iletim hatları PVC'den oluşacaktır. Lateral boru büyüklükleri Christiansen, ana boru büyüklükleri ise doğrusal programlama yöntemiyle belirlenmiştir. Sulama alanının şekilsel farklılığı nedeniyle çeşitli ıslatma çaplarında 9 tip yağmurlama başlığının kullanılması öngörülmüştür. İşletimin otomasyonla yapılacağı bu sistemin yaklaşık maliyeti 14.2 milyar TL olarak tahminlenmiştir.
The aim of this study is to design the irrigation system to the landscape arrangement of Soğanlı City Park prepared by the Bursa Metropolitan Municipality. Considering the topography, soil, plant, climate and water resources conditions of the land, sprinkler (pop-up) irrigation system is determined as the appropriate method. In the Park area, two lakes will be used as the water resource for the irrigation system that is constructed and that will be constructed. The pressure required by the system will be supplied by two pump units and water connection lines will be PVC. The size of the lateral pipes is determined by the Christiansen Method and the size of the main pipes is determined by the Linear Prograrnrning Model. As a result of the landscape differences of the area, 9 various types of sprinklers is determined to be used. The cost of this system in which the management is automated,is forecasted as 14.2 billions of TL.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7123
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067644.pdf
  Until 2099-12-31
10.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons