Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7115
Title: Sıçanlarda oluşturulan tıkanma sarılığında bakteriyel translokasyonun incelenmesi
Other Titles: Investigation of bacterial translocation in obstructive jaundice created in rats
Authors: Karagöz, Cengiz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Akciğer
Bakteriler
Dışkı
Kan
Karaciğer
Kolestaz
Sıçanlar
Translokasyon
Lung
Bacteria
Feces
Blood
Liver
Cholestasis
Rats
Translocation
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karagöz, C. (1993). Sıçanlarda oluşturulan tıkanma sarılığında bakteriyel translokasyonun incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız iki gruba ayrılan 31 adet sıçan üzerinde yapıldı. Grup I tıkanma sanlığı olmayan, Grup II ise ortak safra kanalı bağlanarak tıkanma sarılığı oluşturulan grup idi. Kontrol grubundaki deneklerden ve tıkanma sarılığı grubunun 7. günündeki deneklerden diski, karaciğer, akciğer, MLN ve kandan bakteriyolojik inceleme için örnek alındı. Ayrıca karaciğer, akciğer ve terminal ileum histopatolojik olarak incelendi. Tıkanma sarılığı grubunda MLN'lerlnde %60 (t:6 p<0.05), akciğerde %35 (t:3.5 p<0.05) oranlarında GIS'den bakteriyel translokasyon olduğu görüldü. Karaciğerde hiç görülmeyen bakteriyel translokasyon, kanda istatiksel olarak anlamlı bulunmadı(t:1.5 p>0.05). Karaciğerde safra yolu tıkanıklığına bağlı patolojik değişiklikler sap tanırken akciğerlerde her iki grupta da yakın oranlarda (%45-%40) patolojik değişiklikler görüldü ve bakteriyel translokasyon ile bağlantı kurulamadı. Terminal ileumda ise sarılıklı grupta patolojik değişiklikler saptandı ve mukozal bariyer bozukluğunun bakteriyel translokasyondan sorumlu nedenlerden biri olabileceği şeklinde değerlendirildi. Bulgular literatür verileriyle karşılaştırıldığında uyumlu ve anlamlı bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7115
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
030201.pdf
  Until 2099-12-31
4.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons