Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7109
Title: Romatoid artritli vakalarda renal tutulum
Other Titles: Renal involvement in cases with rheumatoid arthritis
Authors: Güllülü, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıklarıi Anabilim Dalı.
Keywords: Artrit-romatoid
Arthritis-rheumatoid
Böbrek hastalıkları
Kidney diseases
Romatoloji
Rheumatology
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güllülü, M. (1990). Romatoid artritli vakalarda renal tutulum. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji ünitesine- yatarak tetkik ve tedavi gören 4 erkek, 21 kadın toplam 25 RA'li vakada yapılmıştır. RA'te ekstra artiküler bulgular arasında en çok tartışılan konulardan biri olan böbrek tutulumunu araştırmak amacı ile yaptığımız bu çalışmada böbrekler klinik, laboratuvar ve ışık mikroskobisi ile histopatolojik olarak incelendi. Klinik ve laboratuvar muayenede 12 vakada anomali saptandı. Bu anomali ler % 40 oranında proteinüri, % 36 oranında Cr.CI. de azalma, % 28 oranında re nal konsantrasyon kabiliyetinde azalma, % 24 oranında hipertansiyon, % 4 ora nında serum üre ve Cr. artışı idi. Histopatolojik incelemede 4 vaka normal olarak bulunurken 20 vakada çeşitli histopatolojik değişiklikler saptandı. Saptanan patolojiler, % 41 oranında tubuler atrofi, % 37 oranında mesangial matriks ve hücre artışı, % 29 oranında arteriol lerde fibro-hyalen kalınlaşma, % 29 oranında interstisyel hücre artışı, % 25 ora nında fokal global skleroz, % 25 oranında fokal segmental skleroz, % 25 oranında tubuler dilatasyon, % 20 oranında interstisyel fibrozis ve % 20 oranında amiloidoz idi. Çalışmamızda RA'li vakaların klinik ve laboratuvar muayenelerinde % 48 o ranında anomali saptanırken, histopatolojik incelemede bu oran % 83'dü. Bu sonuç lar bizde, RA'te primer veya sekonder olarak hiç de ihmal edilmeyecek sıklıkta nefropatinin geliştiği ve bu nefropatilerin subklinik olarak da seyredebileceği kanısını oluşturdu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7109
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012751.pdf
  Until 2099-12-31
2.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons