Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7100
Title: Telekomünikasyon amaçlı üç bantlı bir dicroic cassegrain antenin incelenmesi
Other Titles: Examination of a three-band dicroic cassegrain antenna for telecommunications purposes
Authors: Oktay, Ali
Angun, Şener
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Elektrik ve elektronik mühendisliği
Electrical and electronics engineering
Issue Date: Feb-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Angun, Ş. (1989). Telekomünikasyon amaçlı üç bantlı bir dicroic cassegrain antenin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Artan kanal kapasitesi sebebiyle, yeni mikro-dalga radyo-Link sistemlerinde; bir çok frekans bandını içeren çok bantlı antenler kullanmak gerekmektedir. Dıcroıc yardımcı yansıtıcı bu gibi anten tasarımı için uygun bir çözümdür. Bu frekans seçici yüzey olarak kullanılmaktadır. Öte yandan çokbantlı antenler kulelerdeki fazla yüklenmeyi önlerler.
In the case of increasing the canal capacity, in new microwave radio-relay sistems, it have to use multiband antennas which consist several frequency bands. A dichroic subreflectors are suitable solution to design such an antennas. This parts abused as frequency selective surface. Other hand Multiband antennas are prevent to the overload of towers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7100
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005553.pdf
  Until 2099-12-31
1.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons