Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7098
Title: Finansman bakış açısından ihracat teşvik tedbirleri
Other Titles: Export incentive measures from a finance perspective
Authors: Ceylan, Ali
Hanağası, Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keywords: Teşvik tedbirleri
Incentive measures
Türkiye
Turkey
İhracat
Export
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hanağası, H. (1990). Finansman bakış açısından ihracat teşvik tedbirleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez altı bölümden oluşmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde ithal ikamesi politikası ile ihracatı teşvik politikası kısaca açıklanmış ve bu iki politikanın birbiriyle karşılaştırılması yapılmıştır. İkinci bölümde, ihracatı teşvik tedbirleri genel olarak açıklanmış ve bu tedbirler kısaca incelenmiştir. Üçüncü bölüm, ihracatçı işletmelerin fon kaynakları ve fon maliyetlerinin incelenmesine ayrılmıştır. Bu bölümde kısa,orta ve uzun vadeli ihracatın finanse ediliş şekilleri, ihracatın finansmanında uygulanan bazı yeni teknikler ve Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın finansman programları açıklanmıştır. Dördüncü bölümde Türkiye'de uygulanan ihracatı teşvik tedbirleri açıklanmıştır.İhracatı teşvik tedbirleri planlananın öncesinden başlayarak günümüze kadar uygulanan şekli ile incelenmiştir. Burada ihracatı teşvik tedbirlerinin herbiri ayrı ayrı ele alınmış ve bu teşvikler zaman içerisindeYapılan düzenlemeler gösterilmiştir. Beşinci bölüm uygulama çalışmasına ayrılmıştır.Uygulama iki kısımdan oluşmuştur.Birinci kısımda Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın kullanıldığı sevk önce ihracat kredisi ile ilgili uygulanan çalışması yeralmakta.İkinci kısımda ise Bursa bölgesinde makine ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihracatı teşvik tedbiriyle ilgili görüşlerini saptamak amacıyla yapılan çalışma bulunmaktadır. Altıncı bölüm ise sonuca ayrılmış ve konuyla ilgili öneriler bu bölümde açıklanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7098
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012142.pdf
  Until 2099-12-31
10.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons