Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7097
Title: Plyometrik antrenmanların yüzücülerin sportif verimlerine olan etkisi
Other Titles: The effect of plyometric training on the sports efficiency of swimmers
Authors: Yavaş, Mehmet
Koparan, Şenay
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Plyometrik
Antrenman
Yüzme
Sportif verim
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koparan, Ş. (1998). Plyometrik antrenmanların yüzücülerin sportif verimlerine olan etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada plyometrik antrenmanların yüzücülerin sportif verimlerine olan etkisi araştırıldı. Çalışma kapsamına, deney ve kontrol grubunu oluşturan ve yaşlan 15-17 arasında (15.8 ± 0.36, 16.2 ± 0.29) olan 20 erkek yüzücü gönüllü olarak katıldı. Deney grubuna plyometrik antrenmanlar, kontrol grubuna teknik yüzme antrenmanları, haftada 3 gün 45 'er dakika olmak üzere 10 hafta süre ile yaptırıldı. Deney ve kontrol gruplarına, uygulama antrenmanları öncesi ve sonrası dikey sıçrama ölçümü ve yüzme testleri yaptırıldı. Deney ve kontrol gruplarının antrenman öncesi-sonrası grup içi fark değerlerinin karşılaştırılmasında Wilcoxon testi, gruplar arası fark değerlerinin karşılaştırılmasında Mann- Whitney testi kullanıldı. Deney grubunun, plyometrik antrenman öncesi ve sonrası grup içi fark değerlerinin karşılaştırılmasında, dikey sıçrama ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken (p< 0.001), kontrol grubunda aynı ölçüm değerleri, istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p> 0.05). Deney ve kontrol gruplarının gruplar arası fark değerlerinin karşılaştırılmasında; deney grubunda 25 m krawl yüzme derecesi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.001). Deney grubunun sportif verim değerleri kontrol grubu değerlerinden daha yüksek olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p> 0.05). Ancak deney grubunun ikinci branşsportif verim fark değerlerinin, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p< 0.05). Çalışma sonucunda; kara çalışmalarında plyometrik antrenman yapan yüzücülerin, maksimal güç gelişimlerine bağlı olarak sportif verim ve 25 m maksimal yüzme hızlarına etkisinin olduğu söylenebilir. Bu konuda daha net ifadeler kullanabilmek için yüzücülerin sudaki vuruş güçlerinin de etkisini ortaya koyacak ileri bir çalışmanın yapılmasına gereksinim vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7097
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
069164.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons