Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7093
Title: Diskiform makula dejenerasyonları ve laser tedavisi
Other Titles: Discform macular degenerations and laser therapy
Authors: Avcı, Remzi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Işınla koagülasyon
Light coagulation
Körlük
Blindness
Makula dejenerasyonu
Macular degeneration
Retina dejenerasyonu
Retinal degeneration
Retina delinmeleri
Retinal perforations
Retinal neovaskülarizasyon
Rretinal neovascularization
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, R. (1990). Diskiform makula dejenerasyonları ve laser tedavisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Dünyada körlük nedenlerinin başında gelen yaşla ilgili makuler dejenerasyonlar (YMD) ve bazı diğer bozukluklarda görülen sübretinal neovaskularizasyonlar (SRN) görmeyi ciddi olarak tehdid eden bir kompl ikasy ondur. Bu sorunun tedasin de kullanılan LASER fotokoagulasyonu (FK) tekniğinin hastalı ğın prognozunu ne ölçüde etkileyebildiğini anlamak, argon- green (514 nm) ve DYE LASER (590-830 run) olmak üzere iki LASER tipi arasında tedavi prognozu açısından fark olup olmadığını araştırmak, DMD tanısı konan bu vakalarda demografik ve etyolojik dağılımı saptamak amacıyla prospektif ancak randomize olmayan kontrollü bir çalışma yapılmıştır. 75 'i erkek 57 'si kadın toplam 87 vakanın 132 gözü çalışma kap samına alınmış ve bunların 41 'ine (% 31) LASER FK tedavisi (20 'sine argon-green, 162sına DYE LASER ve 5 'ine de karışık tedavi) uygulanırken, 91' i (% 89) tedavisiz takip edilmiştir.-48- 132 vakanın 22'si (% 18.6) 45 yaş alrı grupta yer alırken 82'si (% 82.1) ise 80 yaş ve üstünde bulunmuştur. Etyoloji- lerine baktığımızda ise 97 vaka ile (% 73.5) YMD'lar en yüksek orana sahip bulunmuştur. Tedavi edilen ve edilmeyen gözler ortalama 13 ve 15 ay süre ile takip edilmişler ve görsel prognoz olarak DMD'daki SRN'ların LASER ile tedavisinin bu vakalarda- ciddi görme kaybı riskini azalttığının ortalama i yıl süre ile preop görmeyi koruyabildiğimizi daha sonra nüksler nedeniyle görme nin azaldığını gözledik. Tedavi hem argon-green hemde DYE LASER ile başarılı bir şekilde yapılmış fakat görsel sonuçlar açısından argon-green LASER lehine fark bulunmuştur. Takip süreleri dikkate alındığında ise argon-green LASER lehine olan bu fark önemsizleşmektedir. Sonuçta tedavi seçim kriterlerine uygun SRN'ların LASER FK' ile tedavilerinin vizüel prognozu olumlu yönde etkilediği, dalga boyu seçiminin mevcut verilere göre bir önem arzetmedi ği ve tedavi seçim kriterlerine uyan vakaların bu tedavinin önerilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7093
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013481 +.pdf
  Until 2099-12-31
6.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons