Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7091
Title: Ayçiçeğinde (helianthus annuus L.) fosforlu ve potasyumlu gübrelerin verim ve bazı teknolojik özellikler üzerine etkisi
Other Titles: Effect of phosphorus and potassium fertilizers on yield and some technological properties in sunflower (helianthus annuus L.)
Authors: Turan, Z. Metin
Türkeç, Aydın
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ayçiçeği
Sunflower
Gübre
Fertilizer
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türkeç, A. (1989). Ayçiçeğinde (helianthus annuus L.) fosforlu ve potasyumlu gübrelerin verim ve bazı teknolojik özellikler üzerine etkisi . Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Bursa yöresinde, ayçiçeğinde fosforlu. ve potasyumlu gübrelerin verim ve bası verim komponentleri üzerine etkilerini saptamak amacıyla 1988 yılında yapılmıştır, Farklı fosfor ve potasyum dozlarının verim ve verim komponentleri üzerine etkisinin araştırıldığı denemede, tesadüf blokları deneme deseni kullanılmıştır, Fosfor denemesindeki bitki boyu ve iç oranı hariç, araştırılan diğer bütün özelliklerde fosfor ve potasyumun etkileri önemsiz çıkmıştır. Fosfor dozu arttıkça, tane verimi az oranda da olsa artmıştır, Deneme sonuçları, araştırma yapılan yerde ayçiçeğinin fosfor ihtiyacının genel olarak 5-10 kg PaOs/da olarak uygulanan fosforla karşılanabileceğini göstermiştir, Potasyum denemesinde ise tane verimi açısından dozlar arası farklılıklar, önemli çıkmadığı gibi verimlerde büyük bir varyasyon göstermemiştir, Q nedenle topraklarımızın potasyumca zengin olduğu düşünülerek, herhangi bir potas dozu saptanmıştır.
The aim of these field trails was to determine the effects of phos­phorus and potassium fertilizers on the seed yield and some yield components of sunflower under ecological conditions of Bursa during 1988. In the trails, the effects of phosphorus and potassium were indepen­ dently conducted in completely randomined blocks with four replications. Seed yield become slightly increased with the increments of phosphorus levels but there were not. significant differences among the fertilizer level applied. In addition phosphorus significantly affected only plant height and kernel percentage among the yield components, The response of sunflower to potassium fertilizer was found insignificant in every respect. Therefore, it was concluded that there is no need to potassium under these experimental conditions. The results showed that the economic level of phosphorus for the seed yield was about 5-10 kg P2O5/da.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7091
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005552.pdf
  Until 2099-12-31
1.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons