Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7089
Title: Yerli ve bazı yabancı viskilerin kalite kontrolleri üzerinde bir araştırma
Other Titles: A research on the quality control of domestic and some foreign whiskeys
Authors: Kılıç, Oğuz
Tokuç, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Kalite kontrol
Quality control
Viski
Whisky
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tokuç, K. (1990). Yerli ve bazı yabancı viskilerin kalite kontrolleri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, ülkemizde üretilen yerli Ankara viskisi ile bu viskiye ait suma, dinlendirilmekte olan ham viskiler ve ülkemizde satılmakta olan bazı ithal viskilerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. İncelemeye alınan ve araştırmanın amacına göre bileşimi ortaya konan suma, yerli ve yabancı viskilerin bileşim bakımından tüzüklere ve Avrupa standartlarına uygun olduğu saptanmış, yalnız örneklerin metenol oranlarının gıda maddelerin tüzüğünün 523, maddesine uygun olmadığı belirlenmiştir.
This study was achieved :rith the ain of determinig the physical, chenical and sensors characateristics of Ankara eritişi sroduced in Turkey and the crude spirit of this wihisky and the hishies fiaicîı are being a.jed and sone imported. rhislzies sold in our country, as concluded that the crude spirit, the local and foreign, hishies "hich rere esti.mted and irhose compositions irere disclosed according to the aim of the study, were fit to the regulations and the Uurope Standarts hy their conpositions, hewever it tras determined that the methanol ratios of the sanples were not fit to the paragraph 523 of our Food Regulations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7089
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012168.pdf
  Until 2099-12-31
3.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons