Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7088
Title: Süt sığırcılığında döl kontrolu yoluyla damızlık erkek bireylerin seleksiyonu yöntemleri
Other Titles: Selection of the bulls by progeny testing methods in dairy cattle
Authors: Tuncel, Erdoğan
Akınay, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Damızlık
Dölleme yapay
Seleksiyon
Süt sığırcılığı
Breeding
Insemination artificial
Selection
Dairy herds
Issue Date: 3-Nov-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akınay, T. (1997). Süt sığırcılığında döl kontrolu yoluyla damızlık erkek bireylerin seleksiyonu yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma sütçü boğalarda,değişik ülkelerde uygulanan döl kontrolü yöntemlerini incelemek ve karşılaştırmak amacıyla yürütülmüştür. Dünya ve Türkiye de sütçü sığırlarda yapay tohumlama uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Doğal çiftleştirmeden yapay tohumlamaya geçilmesiyle özellikle erkek bireylerin damızlık değerinin daha doğru bir şekilde tahmin edilmesi mümkün olmuştur. Fakat, Türkiye de hala döl kontrolüne tabii tutulmuş boğalar bulunmamaktadır bunun sonucu olarak da Türkiye yurtdışından sperma ithal etmeye devam etmektedir. Yurtiçinde üretilen spermalar denenmemiş boğalardan elde edilmektedir. Bunların damızlık değerleri sadece performans testine bağlı olarak belirlenmektedir. Yeni örgütlenen sığır yetiştiricileri birlikleri Türkiye de ıslah programlarına ve yapay tohumlama çalışmalarına hız kazandıracaktır. Konu, Dünya ve Türkiye de sığır varlıkları, yapay tohumlama organizasyonları, boğa seçim programlan, süt kayıt sistemleri, soykütüğü, ıslah çalışmalarının organizasyonu ve sığır yetiştiricileri birlikleri açısından detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
This research was conducted to compare the progeny testing methods in dairy bulls. Artificial insemination in dairy cattle breeding have rapidly increased in the world and in Turkey. By changing from natural mating to artificial insemination,it is possible to get more accurate estimation of the breeding value of dairy bulls.. On the other hand there is not progeny tested bulls in Turkey. As a result of it, Turkey still continues to import semen of proven bulls from foreign countries. The semen which is produced domestically, has taken from unproven bulls. Breeding evaluation of a bull is carried out on the basis of performans testing. The new organization of Cattle Breeding Association will accelerate to the selection program and management of artificial insemination in Turkey. The subject is carried out with all the details of dairy cattle population, artificial insemination organization, sire selection programs, milk recording systems, herdbooks, organization of the breeding work, the cattle breeding association in Turkey and in the World.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7088
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067692.pdf
  Until 2099-12-31
3.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons