Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7087
Title: Wittgenstein'ın dil oyunları teorisinin din diline etkisi
Other Titles: The impacts of theory of language games of wittgenstein to religion language
Authors: Özcan, Zeki
Osman, Fikret
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Dil felsefesi
Dil oyunları
Din dili
Wittgenstein, Ludwig
Philosophy of language
Language games
Religious language
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Osman, F. (2003). Wittgenstein'ın dil oyunları teorisinin din diline etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Din dili'nin çeşitli söylem tarzları (dolaylı anlatımdaki teşbih, tenzih, temsil ile dolaysız anlatımdaki mecazi ifadeler, metaforik anlatım, mitolojik söylem ve din hakkında konuşmamızı sağlayan değişik modeller), beşeri dildeki literatürden alınarak kutsal varlıklara göndermede bulunmak için kullanılmaktadır. Din dilinin bu açığım fırsat bilen 'Viyana Çevresi' filozofları, dinsel söylemleri 'doğrulanabilirlik ilkesi'ne tabi tutarak anlamsızlaştırmaya çalışmışlardır. Ancak Wittgenstein'in 'ikinci döneminde' geliştirdiği 'dil oyunları' teorisi, bizi anlamı yakalayabilme konusunda, kültür içerisinde yer alan değişik toplumsal paradigmalara yönlendirmektedir. Din de, toplumun kültürel bir parçası olduğuna göre; bu dil oyunlarından biri de, din dili oyunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Din dilinin tekrar önünün açılmasını sağlayan bu öğretiye göre, bir din dilini anlayabilmemiz için, bu din dilinin kullanıldığı toplumun kültürü içerisindeki yaşam tarzlarına, buradan da değişik kullanım paradigmalarına; dolayısıyla derin gramerine müracaat etmeliyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7087
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128071.pdf4.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons