Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7083
Title: Tüberküloz natürlü plevra sıvılarının etyolojik neden üzerine inhibitör etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the inhibitory effect of tuberculous natural pleural effusions on etiologic cause
Authors: Yalın, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
Keywords: Plevra
Tüberküloz
Pleura
Tuberculosis
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalın, A. (1987). Tüberküloz natürlü plevra sıvılarının etyolojik neden üzerine inhibitör etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmamızda ayrıca tüberküloz plörezinin başlı başına bir hastalık olduğu, ancak sekonder, komşu dokuların tüberkülo zuna bağlı olarak gelişen plevra tüberkülozlarında plevra sıvı larında tüberküloz basili saptanabileceği kanısına varıldı. Bu nunla beraber tüberküloz plörezili olgularda en kesin teşhis metodu plevra biopsileri olduğu gözlendi. Bizim çalışmamızda plevra biopsisi ile teşhis oranı % 90.8 olarak bulundu. Hiçbir komplikasyona rastlanmadı. Tanı değeri çok yüksek olan, hiçbir komplikasyonu olmayan çok kısa bir sürede bize tanı konusunda fikir veren bu tanı metodu ile tecrübeli ellerde tanı oranının daha da yüksek olabileceği ve tüberküloz plörezilerde tek en de ğerli tanı metodu olduğu sonucuna varıldı.- 92 - Bu çalışmamızda ayrıca tüberküloz plörezinin başlı başına bir hastalık olduğu, ancak sekonder, komşu dokuların tüberkülo zuna bağlı olarak gelişen plevra tüberkülozlarında plevra sıvı larında tüberküloz basili saptanabileceği kanısına varıldı. Bu nunla beraber tüberküloz plörezili olgularda en kesin teşhis metodu plevra biopsileri olduğu gözlendi. Bizim çalışmamızda plevra biopsisi ile teşhis oranı % 90.8 olarak bulundu. Hiçbir komplikasyona rastlanmadı. Tanı değeri çok yüksek olan, hiçbir komplikasyonu olmayan çok kısa bir sürede bize tanı konusunda fikir veren bu tanı metodu ile tecrübeli ellerde tanı oranının daha da yüksek olabileceği ve tüberküloz plörezilerde tek en de ğerli tanı metodu olduğu sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7083
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
060323.pdf
  Until 2099-12-31
10.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons