Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7082
Title: Kalite maliyetleri
Other Titles: Quality costs
Authors: Emel, Erdal
Başbuğ, Şule
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hesap yöntemleri
Kalite maliyeti
Calculation methods
Quality cost
Issue Date: 25-Jul-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başbuğ, Ş. (1997). Kalite maliyetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, kalite maliyetlerinin yorumlanması ve kontrol altına alınmasında karşılaşılan güçlükleri aşmak için kullanılabilecek istatistiki teknikler incelenmiştir. Bu çerçevede ilk önce, toplam kalite çalışmalarının bir parçası olarak kalite maliyetleri incelenmiştir. İlk bölümde kalite maliyetlerini oluşturan bileşenlerin hesaplama yöntemi tanıtılmıştır. İkinci bölümde, kalite maliyetlerinin yorumlanabilmesi için kullanılan istatistiksel teknikler (regresyon, korelasyon) anlatılmıştır. Üçüncü bölümde kalite maliyetlerinin azaltılması için uygulanabilir yöntemler açıklanmıştır. Araştırma sonuçları bölümünde orta ölçekli bir otomotiv yan sanayinin verileri kullanılarak ve kalite maliyetleri hesaplanarak, iç ve dış değerlendirme ve önleme maliyetlerinin arasındaki ilişkiler regresyon ve korolasyon analizi ile ortaya çıkarılmıştır. Veri analizi yolu ile elde edilen bu ilişkiler yorumlanarak, gelecek dönemlerde kalite maliyetlerine yapılacak yatırımların tahmin edilmesine olanak sağlanmıştır. Son olarak kalite maliyetlerinin azaltılması için kullanılması gereken yöntemler önerilmiştir.
In this thesis, the statistical techniques for overcoming the difficulties in evaluation and control of quality costs are studied. In this view point; the Quality Costs as one of the practices of Total Quality Management are studied. In the first chapter; the calculations of the components of quality cost are explained. In the second chapter; statistical methods (regression, correlation) used for the evaluation of quality costs are explained. Appropriate methods for decreasing the quality costs are explained in the third chapter. In the research outcomes chapter; the relationship between the internal and external failure costs and the appraisal costs are explained by the help of regression and correlation analysis using the data of an automotive subcontractor quality costs. So, the relationship derived from the data analysis is evaluated for forecasting the feasibility of the investment for reducing quality costs. Finally; the methods that should be applied for reducing the quality costs are considered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7082
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067694.pdf
  Until 2099-12-31
4.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons