Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7081
Title: Karmgarn yünlü ve yün/polyester karışımı dokuma kumaşlarda pillingleşmenin azaltılması
Other Titles: Reducing pilling in karmgarn wool and wool / polyester blend woven fabrics
Authors: İskender, Mustafa
Parlak, Fikret
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boncuklaşma
Pilling
Kumaşlar
Fabrics
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parlak, F. (1990). Karmgarn yünlü ve yün/polyester karışımı dokuma kumaşlarda pillingleşmenin azaltılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Pillingleşme problemi, kumaş imalatı esnasında kendini gös termezken f kullanıcı tarafından giyim esnasında kendini gösterir. Buda kullanıcıyı rahatsız eden bir durumdur. Son kırk yılda sen tetik liflerle tanışilması ve gittikçe artarak kullanılmaya baş lamasıyla bu problem daha dikkat çekici olmuştur. Bu çalışmada, karmgarn kumaşlarda pillingleşmeye etki eden faktörler incelenmiş ve pillingleşraeyi azaltmak için çeşitli kimyasal maddeler ve terbiye işlemleri önerilraeye çalışılmıştır.
Although pilling isn't visibli during the fabric production process, it's visible when the garment is worn by the user. So, pilling of fibers on the surface of a fabric is considered as a nuisance by the user. The introduction of synthetic fibers and their growing use during the past forty years have helped increase the occurence. In this study, the factors which have been examined are those which influence of pilling tendencey in the worsted fabric's and, some chemicals and finishes for reducing pilling are re,comended.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7081
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012170.pdf
  Until 2099-12-31
4.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons