Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7080
Title: Katı atık depolama sahalarında oluşan metan gazının belirlenmesi ve metan'dan elektrik enerjisi elde edilmesi
Other Titles: Determination of methane gas from solid waste disposal sites and generation of electrical energy from methane
Authors: Pınarlı, Vedat
Salihoğlu, N. Kamil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Landfill
Electrical energy generation
Methane
Landfill gas
Depolama sahası
Metan
Depolama sahası gazı
Elektrik enerjisi eldesi
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salihoğlu, N. K. (2000). Katı atık depolama sahalarında oluşan metan gazının belirlenmesi ve metan'dan elektrik enerjisi elde edilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyanın hızla artan enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynakları her geçen gün önem kazanmaktadır. Katı atıkların bilinen en eski bertaraf yöntemi olan depolama sonucu oluşan metan gazından yararlanmak da bu çerçevede düşünülmüştür. İklim değişikliği konusunda yapılan çalışmalar içinde karbondioksite (CO2) göre 21 kat, kloroflorokarbonlara (CFC) göre 7300 kattan daha fazla sera etkisine sahip metanın (CH4) kontrolü önemlidir. Bu çalışmada depolama sahalarında oluşan metanın kontrol ve faydalanma yöntemlerinden biri olan elektrik enerjisi eldesi incelenmektedir. Bu uygulama çevresel yatırımların her zaman mali yükler getireceği düşüncesini de değiştirmektedir. Dünyada bu yöntemin uygulandığı depolama sahaları ve Türkiye'deki ilk uygulama olan Bursa Demirtaş Depolama sahası örnek olarak incelenmiştir.
Renewable energy resources are deserving serious consideration day by day with the rapid increase of energy demand of the world. Utilization of methane gas that is produced by the eldest traditional disposal method, landfilling, is examined in this framework. Within the studies in climate change concept, controlling of methane, that has 21 times greater greenhouse effect than carbondioxide (CO2), and 7300 times than chloroflorocarbon (CFC), is highly important. In this study, electrical generation as one of the methods of control and utilization of methane gas from landfills has been investigated. This implementation is an attempt to change the thought that environmental investments often cause financial burdens. Bursa Demirtaş Dumpsite as the first example for energy generation in Turkey and the similar landfills throughout the world have been discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7080
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095219.pdf
  Until 2099-12-31
8.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons