Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7079
Title: Düzlemsel yüzey üzerinde dairesel biçimli mikroşerit anten dizileri
Other Titles: Circular-shaped microstrip antenna arrays on planar surface
Authors: Bayrakçı, H. Ergun
Müngen, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Anten
Antenna
Düzlemsel yüzey
Circular-shaped
Issue Date: 6-Mar-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Müngen, Z. (1989). Düzlemsel yüzey üzerinde dairesel biçimli mikroşerit anten dizileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında mikroşerit antenler hakkında genel açıklamalar yapılıp, bu antenlerin çeşitli karekteristikleri incelenerek avantaj ve dezavantajları anlatıldı- Dairesel biçimli mikroşerit antenler incelenerek parça tipi dairesel mikroşerit anten dizileri için uzak alanlar bulunmuştur. Yürüyen dalgalı antenler için bir örnek verilmiştir. Yine iletim hat modeli yardımıyla parça tipi ve halka tipi doğrusal dizi için giriş empedansı, yansıma katsayısı ve duran dalga oranı bilgisayar programı ile bulunmuştur. Ayrıca ışıma diyagramları bilgisayar yardımıyla çizdirilerek sonuç bölümünde programların yorumları yapılmıştır.
In this thesis general explanations about microstrip antennas have been made and various characteristics of these antennas have been mentioned. When circular microstrip antennas were being examined far field for patch type circular microstrip antennas arrays have been found. A sample for travelling wave antennas have been showed. Using transmission line model for not only patch type but also ring shaped linear arrays input impedance, reflecting coefficient and input VSWR have been found by computer. What's more radiation diagrams have been plotted by a computer and in the last section, computer programs involved in this study being interpreted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7079
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005551.pdf
  Until 2099-12-31
2.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons