Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7078
Title: Ayrık grupların bazı geometrik özellikleri
Other Titles: Some geometric properties of discrete groups
Authors: Başkan, Turgut
Özdemir, Hasan Basri
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Ayrık gruplar
Discrate groups
Hiperbolik düzlem
Hyperbolic plane
Hiperbolik geometri
Hyperbolic geometry
Hiperbolik konikler
Hyperbolic conics
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, H. B. (1990). Ayrık grupların bazı geometrik özellikleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin ana amacı, ayrık grupların bazı geometrik özelliklerini araştırmaktır. Çalışmanın kapsamı kısaca aşağıda "belirtildiği gibidir : 1.1. kesim, Möbius dönüşümleri ve ayrık gruplarla ilgili temel tanımlarla "bazı klasik sonuçlardan oluşmaktadır. 1.2. kesimde modüler grup dikkate alındı ve "bu grubun sabit noktaları ile ilgili "bir kısım sonuçlar elde edildi. 1.3. kesimde bir Möbius dönüşümünün eşmetri çemberinin yarıçapının hesaplanmasında kullanışlı bir formül ifade edildi. 1.4. kesimde iki Möbius dönüşmünün kommütatörünün bir kısım temel özellikleri verildikten sonra kommütatörün tipini belirten bazı gerek ve yeter koşullar belirtildi. 2. Bölüm hiperbolik geometri ile ilgilidir. 2.1. kesim de bazı geometrik ön bilgiler verildi. Ayrıca, bazı önemli özdeşliklerin literatürde bulunamayan ispatları yapıldı. 2. 2. kesimde hiperbolik konikler tanımlandı. Bu önemli konuya bir başlangıç yaptığımız kanısındayız. Son kesimde, Lanner'in birinci dörtyüzlüsü dikkate alındı. Bu dörtyüzlünün bir yüzüyle eşleştirilen yansımanın merkezleştiricisinin doğurayları elde edildi.
The main object of this thesis is to investigate some geometric properties of discrete groups. A "brief summary of the contents of this work is as follows: section 1.1 contains the basic definitions and some classical results of ITdbius transformations and discrete groups. Section 1.2 deals with the modular group. In this section we obtain some results related with the fixed points of the modular group. In section 1.3 we give a useful formulation to compute the radius of an isometric circle of a Möbius transformation. In the section 1.4, after summarising some basic properties of the commutator of two Mobius transformations, we give some necessary and sufficient condition to see the type of the commutator. Chapter 2 deals with the theory of hyperbolic geometry, In section 2.1 we give some necessary required background. Besides these we supply some missing proof of some important identities. In section 2.2 we introduce the idea of the hyperbolic conies. Eelated to this concept we think that we make a begining at least in the written literature about this topics. In the last section by considering the first tetrahe
URI: http://hdl.handle.net/11452/7078
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012173.pdf
  Until 2099-12-31
2.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons