Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7077
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEriş, Atilla-
dc.contributor.authorEvren, Esra-
dc.date.accessioned2020-01-27T06:21:01Z-
dc.date.available2020-01-27T06:21:01Z-
dc.date.issued1996-12-20-
dc.identifier.citationEvren, E. (1996). Çileklerin kontrollü atmosferde (CA) muhafazası üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7077-
dc.description.abstract" Tlago" ve" Senga Sengana" çilek çeşitlerinin kontrollü atmosferdeki (KA) muhafaza sûreleri ve en uygun atmosfer bileşimlerinin araştırıldığı bu çatışmada muhafaza suresince;ağırlık kaybı.solunum hızı.suda eriyebilir kuru madde (SEKM),vitamin C, invert şeker, toplam şeker, titre edilebilir asit (TEA),pH,dış görünüş-lezzet ve meyve rengi gibi parametreler incelenmiştir. Denemeye alınan çilek çeşitlerine uygulanan atmosfer bileşimlerindeki karbondioksit ve oksijen oranlan 0:21 (kontrol),3:3,5:3,10:3 ve 15:5 şeklinde olmuştur.Sonuç olarak, uygun muhafaza süresi yaklaşık 3 hafta olarak tespit edilmiştir ve en iyi sonuçlar 3:3 ile 5:3 uygulamalarından elde edilmiştir. Hava bileşiminde CO2 miktarı arttıkça meyvelerdeki lezzet kaybı da artmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study in which the controlled atmosphere (CA) storage periods and the optimum atmosphere combinations for strawberry cutHvars Tiago and Senga sengana were investigated parameters such as weight loss.respiration rate, water soluble solids (WSS).vitamin C.invert sugar.total sugar, titratable acidify (TA), pH, taste-external appearance and fruit colour were examined along the storage period. The strawberry cultivars which were used in this research were stored under different atmosphere combinations ( 0:21 -control,3:3,5:3, 10:3 and 15:5 ).Consequently,optimum storage period was determined as 3 weeks approximately.The best results were obtained from 3:3 and 5:3 applications.However.losses in palatability of fruits increased owing to high CO2 rate in air combination.en_US
dc.description.sponsorshipPENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.tr_TR
dc.format.extent48 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAtmosfertr_TR
dc.subjectDepolama süresitr_TR
dc.subjectRaf ömrütr_TR
dc.subjectÇilektr_TR
dc.subjectAtmosphereen_US
dc.subjectStorage perioden_US
dc.subjectShelf lifeen_US
dc.subjectStrawberryen_US
dc.titleÇileklerin kontrollü atmosferde (CA) muhafazası üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA research on the preservation of strawberries in a controlled atmosphere (CA)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067636.pdf
  Until 2099-12-31
2.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons