Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7071
Title: Endüstriyel amaçlı 2450 MHz-1 kW'lık bir mikrodalga kaynağının incelenmesi
Other Titles: Examination of a 2450 MHz-1 kW microwave source for industrial purposes
Authors: Oktay, Ali
Aktan, A. Nedim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Keywords: Mikrodalga
Microwave
Issue Date: 7-Mar-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktan, A. N. (1989). Endüstriyel amaçlı 2450 MHz-1 kW'lık bir mikrodalga kaynağının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Mikrodalga kurutma üzerine genel bilgiler verildikten sonra, Mikrodalga ile kurutmanın özellikleri, avantajları, frekans seçimi, belli başlı uygulama örnekleri, ( ısısal, biyolojik, kimyasal ve dalga propagasyonu etkisinden yararlanılarak yapılan uygulama. ) Mikrodalga kaynağı, kaynağın elektronik devreleri, güç kontrolü, emniye devreleri ile sistemin kontrolü incelenmiş ayrıca selüloz su etkileşmesi ile Mikrodalgalarla kurutulması örneklenmiştir.
In this report, includes explanations of general analiyses of drying with microwaves, advantages of microwave drying, choice of frequence, examples of application ( thermal, biological, chemistrical, and with propagation of wawes ) source of microwave and electonical networks of thit source, control of power, safety circuits and controls of system. At the end, some exaples are explaned about microwave drying by connection between seluloz and water.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7071
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005546.pdf
  Until 2099-12-31
2.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons