Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7070
Title: Küp ve kükürt boyaları ve bunların karışımları ile aşındırma baskı ve buharlama şartlarının renk verimine etkisi
Other Titles: Discharge printing with vat dyes and sulphur dyes and their mixtures and the effect of steaming conditions on color yield
Authors: Donmaz, Pınar
Türeyengil, Taner
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Aşındırma baskı
Buharlama
Kumaşlar
Kükürt boyalar
Küp boyalar
Pamuklu kumaşlar
Renk verimi
Tekstil boyacılığı
Viskon
Discharge printing
Steaming
Fabrics
Sulfur dyes
Vat dyes
Cotton fabrics
Color yield
Textile dyeing
Viscon
Issue Date: 30-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türeyengil, T. (1993). Küp ve kükürt boyaları ve bunların karışımları ile aşındırma baskı ve buharlama şartlarının renk verimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada selülozik lifler özellikle pamuklu ve viskon mamuller üzerine küp ve kükürt boyalarla aşındırma baskı tekniği, kükürt boyaların aşındırma baskı işleminde küp boyalarla beraber kullanılıp kullanılmayacağı ve buharlama şartlarının bu tür baskıda renk verimine etkisi araştırılmıştır. ilk bölümde konunun seçilme sebebi, çalışmanın amacı ve sorunun ekonomik önemini vurgulamak amacıyla bazı araştırmalar derlenmiştir. ikinci bölümde konu ile ilgili literatürler özet olarak verilmiştir. üçüncü bölümde konuyla ilgili yapılan deneylerde kullanılan materyel ve yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde yapılan ölçüm sonuçları ve bunların grafiksel anlatımları verilmiştir. Beşinci bölümde ise bulgulardan yararlanalarak konu hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
Discharge printing method with vat and sulphur dyes on cellulosic fibres particularly on cotton and viscose materials the possibility of the use of sulphur dyes together with vat dyes and the effect of steaming conditions on colour yield have been investigated. The reason for choosing the subject it's aim and economical considerations related have been given in the first chapter literature survey have been summarised in the second part of study. After specifications of the materials, equipment and test procedures the experimental details and then test results through graphs have been given in the fourth section. Finally evaluation of the experimental results and conclusion have been given in the last part.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7070
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028538.pdf
  Until 2099-12-31
9.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons