Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7067
Başlık: Domates salçasında pH yükselmesine etki eden faktörler
Diğer Başlıklar: Factors affecting pH increase in tomato paste
Yazarlar: Kılıç, Oğuz
Çakır, Mehmet Dilaver
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ürünleri Teknolojisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Domates salçası
Tomato paste
pH
Yayın Tarihi: 24-Şub-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çakır, M.D. (1989). Domates salçasında pH yükselmesine etki eden faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada salçalarda pH yükselmesine etki eden faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla 1987 ve 1988 yıllarında Dosan Konserve Fabrikasında, kampanya döneminin muhtelif günlerinde, işlenen domateslerden, üretim hattının çeşitli noktalarından ve elde olunan salçalardan örnekler alınarak fiziksel ve kimyasal yönden araştırılmıştır. Sonuç olarak pH yükselmesi üzerine etkili olan faktörler önem sırasına göre, salça üretiminde kullanılan domateslerin pH'sı, domateslerin işlenmesi sırasında organik asitleri karbon kaynağı olarak kullanabilecek mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmesi ve fabrikada yapılan alet ve ekipman temizliğinin etkileri olarak belirlenmiştir.
In this research the factors which cause to increase in pH of tomato paste were investigated. With this aim, in 1987 and 1988, during the tomato paste producing period and various days, the samples of tomatoes, the samples from the various points of processing line and the samples of tomato pastes were taken and analyzed pysically and chemically. The samples were.obtained from DOSAN cannery in Yenişehir. As a result, the factors affecting the increase of pH, were found to be variety of tomato, whether the processing line was infected or not and the cleaning fruquency.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7067
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005542.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.47 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons