Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7067
Title: Domates salçasında pH yükselmesine etki eden faktörler
Other Titles: Factors affecting pH increase in tomato paste
Authors: Kılıç, Oğuz
Çakır, Mehmet Dilaver
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ürünleri Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Domates salçası
Tomato paste
pH
Issue Date: 24-Feb-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakır, M.D. (1989). Domates salçasında pH yükselmesine etki eden faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada salçalarda pH yükselmesine etki eden faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla 1987 ve 1988 yıllarında Dosan Konserve Fabrikasında, kampanya döneminin muhtelif günlerinde, işlenen domateslerden, üretim hattının çeşitli noktalarından ve elde olunan salçalardan örnekler alınarak fiziksel ve kimyasal yönden araştırılmıştır. Sonuç olarak pH yükselmesi üzerine etkili olan faktörler önem sırasına göre, salça üretiminde kullanılan domateslerin pH'sı, domateslerin işlenmesi sırasında organik asitleri karbon kaynağı olarak kullanabilecek mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmesi ve fabrikada yapılan alet ve ekipman temizliğinin etkileri olarak belirlenmiştir.
In this research the factors which cause to increase in pH of tomato paste were investigated. With this aim, in 1987 and 1988, during the tomato paste producing period and various days, the samples of tomatoes, the samples from the various points of processing line and the samples of tomato pastes were taken and analyzed pysically and chemically. The samples were.obtained from DOSAN cannery in Yenişehir. As a result, the factors affecting the increase of pH, were found to be variety of tomato, whether the processing line was infected or not and the cleaning fruquency.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7067
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005542.pdf
  Until 2099-12-31
3.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons