Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7052
Title: Elektronik devrelerinde gürültünün bilgisayar yardımıyla analizi
Other Titles: Analysis of noise in electronic circuits by computer
Authors: Tütüncüoğlu, Ergür
Kılınç, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Keywords: Elektronik devreler
Electronic circuits
Gürültü
Noise
Issue Date: 6-Mar-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılınç, A. (1989). Elektronik devrelerinde gürültünün bilgisayar yardımıyla analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada kullanıcı tarafından tanımlanabilen bir devrenin, elemanlar için uygun devre modeli kullanarak sürekli sinüzoidal halde düğüm gerilimleri analizi ve gürültü analizini yapabilen bir yazılım programı hazırlanmıştır. Program IBM-PC Compatible olan CORDATA PC400 bilgisayarında GW-BASIC 3.2 dilinde hazırlanmıştır. Ayrıca programa analiz dışında, kullanımı kolaylaştırmak için bazı küçük altprogramlar (Tanımlanan devreyi diskete kaydetmek ve tekrar yüklemek, sonuçları diskete kaydetmek, sonuçları grafik halinde göstermek için.) eklenmiştir.
In this master theses, a computer program for analysis of electronic circuit which can be describable by one has been prepared. Two kind of analyse are possible in this program. The first one is sinusoidal solid state nodal analyse and second one is noise analyse of circuit.In this program, small signal equalent circuit of devices has been used. The analyse prgram has been prepared at CORDATA PC 400 computer, IBM PC compatible in GWBASIC 3.2 Interpreter. Some sub programs have been added to the main program for simplicity of using this program.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7052
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005549.pdf
  Until 2099-12-31
2.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons