Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7051
Title: Konikal horn antenler
Other Titles: Conical horn antennas
Authors: Bayrakçı, H. Ergun
Cüce, Salih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Antenler
Antennas
Issue Date: 6-Mar-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cüce, S. (1989). Konikal horn antenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; mükemmel iletken cidarlı konikal horn antenden ışıyan TEoı moduna ait elektrik ve mağnetik alan ifadeleri elde edilmiş, ışıma diyagramı bilgisayar yardımıyla çizdirilerek bu diyagramların frekans ve hor nun geometrik boyutlarına göre değiştiği görülmüştür. Yivli konikal horn antenlerde ise hibrid modların meydana geldiği ve yine bu hornların da aynı yöntemle analiz edilebileceği gösterilmiştir. Konikal horn antenden uyarılma biçimlerine göre ışıyan elektrik ve mağnetik alanların, istenen ışıma diyagramını verebilmesi için bu anten lerirı gerçekleştirilmesi incelenmiştir.
In this study, for TEoi mode radiating conical horn antenna with exactly conductor surface electrical and magnetical field expressions have been found. Radiation diagram could have been by a computer and according to frequency and dimensions of horn these doagrams have been varied. In corrugated conical antennas hybrid modes have appeared and it has been under stood that these horns could be analysed by this method. With respect to exitation conditions from conical antennas for radiating electrical and magnetical fields with suitable radiation diagrams this antennas have been realized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7051
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005548.pdf
  Until 2099-12-31
1.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons