Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7014
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-25T10:31:15Z-
dc.date.available2020-01-25T10:31:15Z-
dc.date.issued2019-05-28-
dc.identifier.citationKarabacak, A. Ö. vd. (2019). "Ultrasound applications in fruit and vegetable processing". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 375-393.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/867441-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7014-
dc.description.abstractThermal treatments are the most traditional and widespread methods used for food processing and preservation. However, these treatments in terms of time and high temperature can cause changes in flavour, taste, colour, texture, nutritional value and sensorial properties of foods. Considering consumer demand for fresh and natural food products, non-thermal food preservation techniques have been gained wide interest. An interesting alternative means of preserving of foods and avoiding the adverse effects of thermal treatments could be provided by the ultrasound applications. Ultrasound consists of sound waves with high frequencies which is near the upper limit of human hearing range. Nowadays, applications of ultrasound and its effects on food components have attracted considerable relevance among researches due to its promising effects in food processing and preservation. It has been realized that ultrasound applications have much offer to the food industry such as drying, microbial inactivation, enzyme inactivation, filtration, freezing, extraction, production of emulsions and etc. In this review, the principles of ultrasound system is explained and the effects of ultrasound applications in fruit and vegetables processing are outlined.en_US
dc.description.abstractIsıl işlemler gıdaların işlenmesinde ve muhafazasında kullanılan en geleneksel ve yaygın yöntemlerdir. Bununla birlikte, bu uygulamalar yüksek sıcaklık ve uzun süre gerektirmesi bakımından gıdaların lezzet, tat, renk, tekstür besin değeri ve duyusal özelliklerinde değişikliklere neden olabilmektedir. Tüketicilerin taze ve doğal gıda ürünlerine olan talebi göz önüne alındığında, ısıl olmayan muhafaza teknikleri geniş ilgi görmektedir. Ultrases uygulamaları, ısıl işlemlerin olumsuz etkilerinden kaçınmanın ve gıdaların muhafazasının ilginç bir alternatif yoludur. Ultrases, insan işitme aralığının üst sınırına yakın, yüksek frekanslı ses dalgalarından oluşur. Son zamanlarda, ultrases uygulamaları ve gıda bileşenleri üzerindeki etkileri, gıda işleme ve muhafazasındaki gelecek vadeden etkileri nedeniyle araştırmalar arasında hayli ilgi çekmektedir. Ultrases uygulamalarının, gıda endüstrisine kurutma, enzim inaktivasyonu, filtrasyon, dondurma, ekstraksiyon, mikrobiyal inaktivasyon, emülsiyon üretimi gibi pek çok alanda önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Bu derlemede ultrases sisteminin prensipleri açıklanmış ve ultrases uygulamalarının meyve ve sebze işlemedeki etkileri özetlenmiştir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFruiten_US
dc.subjectNon-thermal processesen_US
dc.subjectUltrasounden_US
dc.subjectVegetableen_US
dc.subjectIsıl olmayan işlemlertr_TR
dc.subjectMeyvetr_TR
dc.subjectSebzetr_TR
dc.subjectUltrasestr_TR
dc.titleUltrasound applications in fruit and vegetable processingen_US
dc.title.alternativeMeyve ve sebzelerin işlenmesinde ultrases uygulamalarıtr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-4175-4477tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-0441-1707tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-1951-7937tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-5190-2798tr_TR
dc.identifier.startpage375tr_TR
dc.identifier.endpage393tr_TR
dc.identifier.volume33tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorKarabacak, Azime Özkan-
dc.contributor.buuauthorTamer, Canan Ece-
dc.contributor.buuauthorÇopur, Ömer Utku-
dc.contributor.buuauthorYagcıları, Melisa-
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_13.pdf481.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons