Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7012
Title: Ohmik ısıtma destekli işlemlerin gıdalarda kullanımı ve kalite uzerine etkisi
Other Titles: Use of ohmic heating assisted treatments in foodstuffs and impact on quality
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
0000-0001-6128-7453
0000-0002-9948-4433
0000-0002-1951-7937
İncedayı, Bige
Seyhan, Buket
Çopur, Ömer Utku
Keywords: Elektroporasyon
Evaporasyon
İnaktivasyon
Ohmik ısıtma
Electroporation
Evaporation
İnactivation
Ohmic heating
Issue Date: 6-Mar-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İncedayı, B. vd. (2019). "Ohmik ısıtma destekli işlemlerin gıdalarda kullanımı ve kalite uzerine etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 341-354.
Abstract: Gıda sektöründe geleneksel ısıl işlem uygulamalarına alternatif olabilecek daha hızlı ve çevreci üretim teknolojileri araştırılmaktadır. Son zamanlarda üzerinde birçok araştırma yapılan yöntemlerden biri olan, literatürde joule ısıtma, elektriksel direnç ısıtma, elektro iletken ısıtma ve rezistans ısıtma olarak da adlandırılan ohmik ısıtma, gıdaların elektriksel yolla ısıtıldığı bir sistemdir. Geniş bir uygulama alanına sahip olan ohmik ısıtma yönteminde ısı enerjisinin direk ürün içerisinde oluşması birçok avantaj sağlamaktadır. Ohmik ısıtma sisteminin verimliliğini etkileyen başlıca parametreler elektriksel direnç, elektriksel alan kuvveti, partikül boyutu ve konsantrasyondur. Bu derleme çalışmasında, son dönemlerde ohmik ısıtma sistemi ile gerçekleştirilen evaporasyon, ekstraksiyon, çözündürme, enzimatik ve mikrobiyal inaktivasyon uygulamaları incelenerek, ohmik ısıtmanın verimliliği, avantajları ve gıda kalitesi üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
In the food sector, faster and ecological production technologies alternative to conventional heat treatment applications are being investigated. Ohmic heating, also called joule heating, electrical resistance heating, electro-conductive heating and resistance heating in the literature, which is one of the most researched method in recent years, is a system where the foods are heated electrically. This method has a wide application area and the formation of heat energy directly in the product during the process provides many advantages. The main parameters affecting the efficiency of the ohmic heating system are electrical resistance, electrical field strength, particle size and concentration. In this study, current ohmic heating assisted evaporation, extraction, dissolution, enzymatic and microbial inactivation applications are reviewed and the effects of ohmic heating on efficiency and food quality have been evaluated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/866960
http://hdl.handle.net/11452/7012
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_11.pdf374.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons