Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7003
Title: Genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin küresel düzeyde olası etkileri
Other Titles: Possible global impacts of genetically modified crops
Authors: Çebi, Seda Yılmaz
Olhan, Emine
Keywords: GDO
GD tarım ürünleri
Sağlık
Sosyoekonomik
Çevre
Biyoçeşitlilik
GMO
GM crops
Health
Socioeconomic
Environment
Biodiversity
Issue Date: 25-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çebi, S. Y. ve Olhan, E. (2019). "Genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerinin küresel düzeyde olası etkileri". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 179-196.
Abstract: Küresel düzeyde ekimi 20 yılı aşkın süredir devam eden genetiği değiştirilmiş (GD) tarım ürünlerinin ekim alanı 2017 yılında 189,8 milyon hektara kadar ulaşmıştır. Ticari amaçlı yetiştirilen GD tarım ürünlerinin çoğu herbisit dirençli, böcek dirençli ya da her iki özelliği birlikte taşımaktadır. Bu ürünlerin açlık ve yetersiz beslenme sorununa çözüm olduğu, verim arttırıcı özelliği ve üretim artışı yoluyla çiftlik gelirlerini arttırdığı ve pestisit kullanımını azaltması dolayısıyla çevre üzerinde olumlu etkisi olduğu iddialarının yanında; sağlık, çevre ve biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada güncel veriler ışığında GD tarım ürünlerinin dünyadaki mevcut durumu ve bu ürünlerin ekiminin ve kullanımının sağlık, beslenme, sosyoekonomi, kültürel, etik ve dini değerler ile çevre ve biyoçeşitlilik üzerindeki olası olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması amaçlanmaktadır.
The cultivation area of genetically modified (GM) crops, which have been cultivated for more than 20 years, has reached to 189.8 million hectares in 2017. Most commercially grown GM crops are herbicideresistant, insect-resistant, or both. Besides the claims that GM crops are solution to hunger and malnutrition problem and increase farm income through enhanced productivity and production and also have a positive effect on the environment due to the reduced use of pesticides, there are counter claims asserting their adverse effects on health, environment and biodiversity. This study aims to evaluate and interpret the current global status of GM crops and their possible positive and negative effects on health, nutrition, socioeconomics and cultural, ethical and religious values, environment and biodiversity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724416
http://hdl.handle.net/11452/7003
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_15.pdf515.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons