Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7002
Title: Sürdürülebilir atık yönetiminde sera atıklarının kompost olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of greenhouse wastes as compost in sustainable waste management
Authors: Çerçioğlu, Melis
Keywords: Atık yönetimi
Kompostlama
Sera atıkları
Toprak verimliliği
Composting
Greenhouse wastes
Soil fertility
Waste management
Issue Date: 17-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çerçioğlu, M. (2019). "Sürdürülebilir atık yönetiminde sera atıklarının kompost olarak değerlendirilmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 167-177.
Abstract: Sürdürülebilir bir tarım, doğal kaynakların korunarak etkili bir şekilde kullanımı ile mümkündür. Organik atıkların sürdürülebilir bir şekilde tekrar doğal döngüye kazandırılmasında en başarılı yöntemlerden birisi kompostlamadır. Bitkisel kökenli atıklar, zengin bir organik madde kaynağı olmasının yanında bitki besin maddesi içerikleri yönünden de önemli bir potansiyele sahiptirler. Bu derlemede; organik madde içeriği düşük ülkemiz topraklarının verimlilik kapasitesini arttırmak için sera bitkisel atıklarının kompostlanarak tarım topraklarına organik madde olarak geri dönüşümünün sağlanması ile çevre üzerine olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve diğer organik gübrelere alternatif olarak kullanılabilme imkanları değerlendirilmiştir.
Sustainable agriculture is possible by the efficient use and conservation of natural resources. Composting is one of the most successful method for re-entering organic waste in the natural cycle. Plant wastes have a good organic matter content and also very important potential in terms of plant nutrional contents. In this review; it is evaluated to recycle of composting greenhouse plant wastes as organic matter into the soils to increase the fertility of our soils which have low organic matter content and decrease of negative affects to the environment and the usage possibilities as alternative instead of other organic manures.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724417
http://hdl.handle.net/11452/7002
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_14.pdf483.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons