Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7001
Title: Tarımda su kalitesi ve su kirliliğinin önemi: Bursa Nilüfer Çayı örneği
Other Titles: The importance of water quality and water pollution in agriculture: Case of Nilüfer Creek in Bursa
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
0000-0001-5699-5690
0000-0001-8395-6283
0000-0002-4421-7936
Dorak, Saliha
Aşık, Barış Bülent
Özsoy, Gökhan
Keywords: Nilüfer Çayı
Su kalitesi
Su kirliliği
Tarım
Agriculture
Nilüfer Creek
Water quality
Water pollution
Issue Date: 11-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dorak, S. vd. (2019). "Tarımda su kalitesi ve su kirliliğinin önemi: Bursa Nilüfer Çayı örneği". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 155-166.
Abstract: Dünyada su kullanımı açısından sanayi, nüfus ve tarım sektörü büyük bir rekabet halindedir. Özellikle suya ihtiyaç duyan endüstriyel yatırımlar, zengin yeraltı suyu potansiyeline sahip mutlak tarım arazilerini tehdit etmektedirler. Buna ek olarak oluşturdukları atıklarla da yerüstü sularını kirletmektedirler. Ülkemizin Dünya’da su kıtlığı çeken bir konumda yer aldığı düşünüldüğünde su kullanımı ve su kaynaklarının doğru yönetimi büyük önem arz etmektedir. Genel olarak, mevcut suyun % 20’si sanayide, % 10’u içme-kullanma suyu olarak ve %70’i de tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bursa ili tarımsal potansiyeli, yüzey ve yeraltı suyu kaynakları nedeniyle önemli bir bölgedir. Herhangi bir nedenle su kalitesinin bozulması ve suyun kirlenmesi sonucu tarımsal üretimde ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle tarımda kullanılan suyun miktarı ve kalitesi tarımsal verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda, Bursa ilinde tarımsal sulama ve su kirliliği konusunda ciddi sorunlar yaşanmakta ve bazı ciddi çevre sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Son yıllarda Nilüfer Çayı'nda yaşanan kirlilik sorunu bunun güzel bir örneğidir.
In terms of water use, industry, population and agriculture sector are in great competition in the world. Industry that need a lot of water, threaten the valuable agricultural land which are rich in underground water. In addition, their wastes pollute the surface waters. Considering that Turkey is located on water scarcity zone in the world, the right management of water use is very important. In general, 20% of the available water is used in industry, 10% is used as drinking water and 70% is used in agricultural irrigation. Bursa province is an important area due to its agricultural potential, surface and underground water sources. Serious problems can arise in agricultural production as a result of water quality deterioration and water pollution for any reason. Therefore, both the quantity and quality of the water used in agriculture are of great importance in terms of agricultural productivity. In recent years, there have been significant problems in agricultural irrigation and water pollution in Bursa province, and following that some serious environmental problems are encountered. The pollution problem experienced in Nilüfer Creek in recent years is a good example of this.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724593
http://hdl.handle.net/11452/7001
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_13.pdf377.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons