Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6999
Title: Basic design and visual perception in landscape architecture education
Other Titles: Peyzaj mimarlığı eğitiminde temel tasarım ve görsel algı
Authors: Erdoğan, Elmas
Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü.
0000-0002-2752-407X
Zeybek, Osman
Keywords: Basic design
Design education
Landscape architecture
Visual perception
Temel tasarım
Görsel algı
Peyzaj mimarlığı
Tasarım eğitimi
Issue Date: 25-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, E. ve Zeybek, O. (2019). "Basic design and visual perception in landscape architecture education". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 113-122.
Abstract: Basic Design, which is a mass course, is given in the first semester of undergraduate education of design professional disciplines. The aim of the course is to teach the students design elements and principles in case of two and three dimensional studies within the scope of basic design theory and to teach their usage through application exercises and to develop the skills of students in this field. This study was carried out in the fall semester of 2016 - 2017 academic year with the participation of first grade students of Department of Landscape Architecture of Ankara University Faculty of Agriculture. At the final stage, contribution of the basic design course to the visual perceptions of students was measured and discussed based on the evaluation of two observations, before and after completing the course study.
Tasarım meslek disiplinlerinin lisans eğitimlerinin birinci yarıyılında Temel Tasarım Dersi verilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere temel tasarım teorisi kapsamında tasarım elemanları ve ilkelerini iki ve üç boyutlu örnek çalışmalar ile tartışarak kullanımlarının uygulama çalışmaları aracılığıyla öğretilmesi ve öğrencilerin bu konudaki yeteneklerinin geliştirilmesidir. Bu çalışma 2016 – 2017 eğitim öğretim yılının güz döneminde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü birinci sınıf öğrencileri A grubunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Dersi almadan dönemin başında ve dersi aldıktan sonra olmak üzere iki gözlemin değerlendirilmesine dayandırılarak geliştirilen yöntem ile temel tasarım dersinin öğrencilerin görsel algıları üzerindeki etkileri ölçülmüş ve yorumlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724423
http://hdl.handle.net/11452/6999
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_10.pdf377.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons