Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzdemir, Elif-
dc.contributor.authorSade, Bayram-
dc.date.accessioned2020-01-25T08:40:12Z-
dc.date.available2020-01-25T08:40:12Z-
dc.date.issued2019-01-31-
dc.identifier.citationÖzdemir, E. ve Sade, B. (2019). "Atdişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) genotiplerinde verim ve verim unsurlarının genetik analizi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 83-92.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/725087-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6996-
dc.descriptionBu çalışma, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Bayram Sade'nin danışmanlığında Elif Özdemir tarafından hazırlanan "Kendilenmiş at dişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) hatlarının kombinasyon kabiliyetlerinin bazı agronomik ve fizyolojik parametreler yönüyle line x tester yöntemi kullanılarak belirlenmesi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAraştırma 2015 ve 2016 yetiştirme sezonlarında SÜZF (Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi) Prof. Dr. Abdulkadir AKÇIN deneme alanında yürütülmüştür. 2015 yılında tüm seleksiyon, kendileme ve melezleme aşamaları Orta Anadolu koşullarında gerçekleştirilmiş 7 ana hat (3.2, 3.4, 3.6, 14.2, 14.20, 14.21, 14.26) ve 3 tester hattın (FRMo 17, FRB 73, ADK 451) line × tester yöntemine göre melezlenmesiyle 21 adet melez mısır kombinasyonu üretilmiştir. 2016 yılında ana, baba ve melezler “Tesadüf Blokları Deneme Deseni” ne göre 3 tekerrürlü olarak ekilmişlerdir. Hat ve melezlerin; KU (koçan uzunluğu), KK (koçan kalınlığı), KTS (koçanda tane sayısı) ve TV (tane verimi) karakterlerindeki; varyans unsurları, GKY (genel kombinasyon yeteneği) ve ÖKY (özel kombinasyon yeteneği) değerleri belirlenmiştir. 14.21 ve 14.26 kodlu hatların Orta Anadolu koşullarında TV karakterinde önemli ve pozitif GKY değerlerine sahip oldukları; 3.2 × FRB 73, 3.4 × ADK 451, 3.6 × ADK 451, 14.2 × FRB 73, 14.20 × ADK 451, 14.21 × FRMo 17 ve 14.26 × ADK 451 melezlerinin de yine TV karakteri bakımından önemli ve pozitif ÖKY değerlerine sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgular popülasyonun tane verimini arttırmaya yönelik ıslah çalışmalarına uygun olduğunu göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe research was conducted during 2015 – 2016 growing seasons at SUAF (Selcuk University Agriculture Faculty Crop Science Department) Prof. Dr. Abdulkadir AKCIN trial area. Seven inbred lines (3.2, 3.4, 3.6, 14.2, 14.20, 14.21, 14.26), whose all self – pollination and selection stages were done in Middle Anatolian Region conditions, and 3 tester lines (FRMo 17, FRB 73, ADK 451) were hybridized according to line × tester mating design and 21 hybrid corn combinations were produced in year 2015. Lines, testers and progenies were sown according to “Randomised Complete Block design” with three replications in year 2016. Variance compounds, GCAs (general combining ability) and SCAs (specific combining ability) of lines and progenies in CL (cob length), CT (cob thickness), GNE (grain number per ear) and GY (grain yield) characters were determined. Lines 14.21 and 14.26 had significant and positive GCA values in GY in Middle Anatolian Region conditions; progenies; 3.2 × FRB 73, 3.4 × ADK 451, 3.6 × ADK 451, 14.2 × FRB 73, 14.20 × ADK 451, 14.21 × FRMo 17 and 14.26 × ADK 451 had significant and positive SCA values in GY as well. These results showed the conformity of the population for breeding studies with the aim of increasing grain yield.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇoklu dizi analizitr_TR
dc.subjectIslahtr_TR
dc.subjectKalıtım analizleritr_TR
dc.subjectKoçan özellikleritr_TR
dc.subjectKombinasyon kabiliyetitr_TR
dc.subjectVerimtr_TR
dc.subjectCombining abilityen_US
dc.subjectBreedinen_US
dc.subjectEar propertiesen_US
dc.subjectHeritability analysisen_US
dc.subjectLine × testeren_US
dc.subjectYielden_US
dc.titleAtdişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) genotiplerinde verim ve verim unsurlarının genetik analizitr_TR
dc.title.alternativeGenetically analysis of yield and yield components in dent corn genotypes (Zea mays indentata Sturt.)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage83tr_TR
dc.identifier.endpage92tr_TR
dc.identifier.volume33tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_7.pdf350.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons