Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6995
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-25T08:20:43Z-
dc.date.available2020-01-25T08:20:43Z-
dc.date.issued2018-11-28-
dc.identifier.citationKumral, A. Y. vd. (2019). "Kuru kayısılarda ferrik oksit ve ozon gazı uygulamalarının, kuru meyve akarı Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) kaynaklı mikrobiyal bulaşma yüküne ve meyve kalite parametrelerine etkisinin belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 67-82.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/725081-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6995-
dc.description.abstractTürkiye kuru kayısı üretiminde dünyada birinci sırada olup, kayısı üretiminin önemli bir kısmını tek başına karşılamaktadır. Kayısı meyvelerinin kurutularak su kapsamının düşürülmesi mikrobiyal etmenlerin gelişmesini her ne kadar engellese de şeker kristallerinin artışı kuru meyve akarı Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)’in üremesine imkan vermektedir. Zararlının bulaşması ve beslenmesi kuru meyvelerde bazı mikrobiyal etmenlerin gelişimini teşvik etmekte ve insanlarda sindirim sisteminde bozukluklara ve alerjen etkilere neden olmaktadır. Oksidasyon ve kısa süreli oksijen azaltıcı özelliği olan ozon gazı ile oksijen ve nem çekici özelliğe sahip ferrik oksit uygulamalarının kuru kayısılarda C. lactis popülasyonlarına etkisi daha önce belirlenmiştir. Farklı olarak, bu araştırma ile ozon gazı ve ferrik okist uygulamalarının paketlenmiş kurutulmuş kayısılarda bu akarın bulaşıklığından kaynaklanan mikrobiyal yüke, meyve kalite parametrelerine ve duyusal özelliklere olan etkisi ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, 44 mg L-1 ozon gazı ve 35000 mg L-1 ferrik oksit uygulaması akar popülasyonlarını tamamen baskı altına alırken, bu uygulamaların toplam mezofil aerob bakteri, maya ve küf yüküne herhangi bir etkisi tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, ozon uygulaması kuru kayısılardaki akar bulaşıklığına bağlı renk açılmalarını önlemiştir. Akar bulaşıklığı kayısılarda sertliği önemli düzeyde azaltırken, hem ozon hem de ferrik oksit uygulamaları bu parametreleri olumlu yönde düzeltmiştir. Ayrıca, ozon ve ferrik oksit uygulamalarının meyvenin duyusal özelliklerine herhangi olumsuz etkisi belirlenmemiştir.tr_TR
dc.description.abstractTurkey is the number one dried apricot producer, and alone provides the large part of the dried apricot production around the world. Although drying the fruits by reducing the water content prevents the development of microbial factors, the increase of sugar crystals allows the reproduction of the dried fruit mite Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae). Infection and feeding of the mites promote the development of some microbial factors on dried fruits and cause some disorders in the digestive system and allergic reactions in humans. The effects of ozone gas as an oxidative agent and short-term oxygen scavenger, and ferric oxide as an oxygen and moisture absorber against C. lactis populations have been shown previously. Unlike previous studies, in this study, the effect on microbial load caused by infestation, and the effect of these applications on the fruit quality parameters and sensory properties were also revealed. According to the results of this study, applications of 44 mg L-1 of ozone gas and 35000 mg L-1 of ferric oxide were completely suppressed mite populations, but no effect on the number of total mesophilic aerobic bacteria, yeasts and molds were detected. On the other hand, ozone application prevented the discoloration of the dried apricots caused by the mite infestation. Whilst mite infestation significantly decreased the firmness of the apricots, both ozone and ferric oxide treatments positively affected and improved these parameters. Additionally, no negative effects of ozone and ferric oxide treatments on sensory characteristics of fruits were detected.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAkartr_TR
dc.subjectAlerjitr_TR
dc.subjectAlternatif yöntemlertr_TR
dc.subjectBulaşanlartr_TR
dc.subjectGıda güvenliğitr_TR
dc.subjectKayısıtr_TR
dc.subjectAllergyen_US
dc.subjectAlternative methodsen_US
dc.subjectApricoten_US
dc.subjectContaminantsen_US
dc.subjectFood safetyen_US
dc.subjectMiteen_US
dc.titleKuru kayısılarda ferrik oksit ve ozon gazı uygulamalarının, kuru meyve akarı Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) kaynaklı mikrobiyal bulaşma yüküne ve meyve kalite parametrelerine etkisinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of the effect of ferric oxide and ozone gas applications on the fruit quality parameters and microbial contamination load caused by dried fruit mite, Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) infestationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-3550-7181tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-0235-9709tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-9678-5807tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-9442-483Xtr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-6234-7312tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-6789-1122tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-0972-2395tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-7706-8535tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-1261-2293tr_TR
dc.identifier.startpage67tr_TR
dc.identifier.endpage82tr_TR
dc.identifier.volume33tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorKumral, Ayşegül Yıldırım-
dc.contributor.buuauthorTurgu, Vefa-
dc.contributor.buuauthorYıldız, Ece-
dc.contributor.buuauthorKumral, Nabi Alper-
dc.contributor.buuauthorÇevik, Rabia Nur-
dc.contributor.buuauthorSevinç, İlknur-
dc.contributor.buuauthorKarapapak, Gamze-
dc.contributor.buuauthorYüksel, Asude Nur-
dc.contributor.buuauthorErsöz, Esra-
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_6.pdf458.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons