Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6994
Title: Tohum uygulamalarının soğan (Allium cepa L.) tohumunun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi
Other Titles: Effects of seed coating and pelleting applications on the quality of onion seeds (Allium cepa L.)
Authors: Dumanoğlu, Zeynep
Çakmak, Bülent
Keywords: Allium cepa L.
Soğan tohumu
Sürtünme katsayıları
Tohum film kaplama
Tohum pelletleme
Friction coefficient
Onion seed
Seed film coating
Seed pelleting
Issue Date: 21-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dumanoğlu, Z. ve Çakmak, B. (2019). "Tohum uygulamalarının soğan (Allium cepa L.) tohumunun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1), 53-66.
Abstract: Soğan (Allium cepa L.), ülkemizde ticari anlamda ön plana çıkan önemli bitkilerden birdir. Geniş alanlarda mekanizasyon uygulamaları ile daha kaliteli tohum üretimini arttırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Tohum uygulamaları (film kaplama ve pelletleme) özellikle amorf, hafif ve küçük boyuttaki tohumları büyük, ağır, pürüzsüz bir yüzeye ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışma da, soğan tohumuna ait(uygulama öncesi ve sonrası) bazı fiziksel (şekil, boyut, yüzey alan, bin tane ağırlığı) ve mekanik (statik ve dinamik sürtünme katsayısı) özellikler belirlenmiştir. Tohum uygulamalarının ardından soğan tohumun fiziksel özelliklerinin yaklaşık 1,5 kat büyüdüğü ve bin dane ağırlığının yaklaşık 2,5 kat arttığı saptanmıştır. Tohumların mekanik özellikleri bakımından, taşıma ve depolama için kullanılan farklı yüzeylerdeki davranışları incelenmiş ve tohum uygulamaları sonrasında bu yüzeylerdeki değişimin istatistiki olarak önemli farklılıklara neden olduğu ortaya konmuştur.
The onion (Allium cepa L.) is one of the most important plants in the commercial sense in our country. Several studies have been done to increase the production of better quality seeds and mechanization practices on large areas. Seed treatments (film coating and pelleting) are carried out in order to ensure that seeds, especially in amorphous, light and small size, reach a large, heavy, smooth surface. In this study, some physical (shape, size, surface area, thousand grain weight) and mechanical (static and dynamic friction coefficient) properties of seeds were determined after seed application. When the physical properties of the onion seeds on which the seeds were applied were examined, it was found that it grew about 1.5 times and the weight of thousand seeds increased about 2.5 times. In terms of mechanical properties of seeds, the behavior of different surfaces used for transportation and storage are examined. It was determined that the change in these surfaces caused statistically significant differences after seed application.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724666
http://hdl.handle.net/11452/6994
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_5.pdf512.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons